Σάββατο 23 Σεπ 2017

Επικαιρότητα

Τα μόρια των υποψηφίων για τα ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι πίνακες μορίων των υποψηφίων σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, στους πίνακες αναφέρονται μόνο...

Ανακοινώσεις

Αρθρογραφία

Τοπικά νέα

Δράσεις

Νομοθεσία

Δικαιώματα

ΑΛΑΤΙ ΠΙΠΕΡΙ

Πρόσφατα

Σύνδεσμοι