Νόμος 1264/82 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος

Ο Νόμος 1264/82 αποτελεί μια σημαντική τομή στα συνδικαλιστικά πράγματα της χώρας, πέρα από κριτικές που έχει δεχθεί για ρυθμίσιες του όπως η μη καθιέρωση γνήσιας απλής αναλογικής,  αφού επέτρεψε να επανέλθει η δημοκρατική νομιμότητα στα Συνδικάτα.

Ο νόμος αυτός αποτελεί ακόμα και σήμερα την βασική νομοθεσία για την λειτουργία των Συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

Ολόκληρος ο νόμος κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έχει δεχθεί εδώ.