Ν 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμί σεις στις εργασιακές σχέσεις

Δημοσιεύουμε για τη δική σας ενημέρωση το νέο νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις με τον οποίο ανατρέπει πλήρως το καθεστώς της Κοινωνικής Ασφάλισης και τις εργασιακές σχέσεις.

 

Ολοκληρο το νομοσχέδιο