Ο κανονισμός λειτουργίας της Αυτόνομης Παρέμβασης που ψηφίστηκε στην 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη