Απολύσεις, εφεδρεία, καρατόμηση μισθών, συντάξεων και συλλογικών συμβάσεων – Όχι αλλα δάκρυα, πόνο και αίμα για κεφάλαιο και δανειστές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το πολυνοµοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα, στην ελληνική βουλή, αποτελεί λαιµητόµο των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Η παραδοµένη στα συµφέροντα του κεφαλαίου και των δανειστών κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, καταργεί όποια δικαιώµατα έχουν αποµείνει και παρά την οργή και την αγανάκτηση που προκαλεί στην ελληνική κοινωνία, επιµένει στην αδιέξοδη πολιτική της.

Καταστρέφουν µε συνεχή και απανωτά καταιγιστικά µέτρα, το σύνολο του οικοδοµήµατος, το οποίο µεταπολεµικά γνωρίσαµε ως εργαζόµενοι και κοινωνία, και το οποίο αφορά αυτό που ονοµάζουµε κοινωνικό κράτος / κράτος πρόνοιας.

 

Ένα οικοδόµηµα που υπήρξε το αποτέλεσµα µακροχρόνιων και αιµατηρών αγώνων των εργαζοµένων, των συνδικάτων και της κοινωνίας.

Ξεκάθαρος στόχος τους είναι, η εδώ και τώρα, αυταρχική και αντιδηµοκρατική επιβολή ενός τερατώδους, απεχθούς και ακραία νεοφιλελεύθερου πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου, µε βασικά χαρακτηριστικά:

α)   την άµεση απόλυση εργαζοµένων από το Δηµόσιο. Ακόµη και µονίµων Δηµοσίων Υπαλλήλων

β)   την κατάργηση της πλήρους και σταθερής εργασίας,

γ)   τη βίαια µετατροπή των µισθών σε παροχή «εργοδοτικού φιλοδωρήµατος» που θα αγγίζει τα όρια της πείνας και µέσα σε µια αγορά εργασίας όπου η ανεργία θα κινείται άνω του 25%

δ)   την δραµατική αποµείωση των συντάξεων

ε)   την καταστροφή όλων των δηµόσιων – κοινωνικών αγαθών, όλων των υπηρεσιών προς τους πολίτες, όλων των παροχών ακόµα και αυτού του κουτσουρεµένου κράτους πρόνοιας.

Ιστορικά είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται µέσα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε τόσο βίαιο τρόπο, η ολική ανατροπή των προστατευτικών ρυθµίσεων για τους εργαζόµενους.

Πρόκειται για µια συνειδητή στρατηγική επιλογή του Κεφαλαίου, των δανειστών και της Τρόικας, όπου η σηµερινή Κυβέρνηση -χωρίς καµιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση – την εκτελεί ως διατεταγµένη υπηρεσία µε εµφανέστατη προθυµία και µε κάθε λεπτοµέρεια που της υποδεικνύουν. Έτσι µε το νέο Πολυνοµοσχέδιο – έκτρωµα:

Α.   Απολύονται εργαζόµενοι από το δηµόσιο ακόµη και µόνιµοι Δηµόσιοι Υπάλληλοι, καταργούνται οργανικές θέσεις, θεσµοθετούνται οι αυθαιρεσίες και οι διώξεις, κουρελιάζεται το σύνταγµα και διαλύονται δηµόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά. Σύµφωνα µε το σχέδιο της κυβέρνησης πρώτα καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις, µετά απολύονται όσοι εντάσσονται σε συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και καταργούνται οι θέσεις τους και στη συνέχεια καταργούνται οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις που «πλεονάζουν» και απολύονται οι υπάλληλοι, µόνιµοι και αορίστου χρόνου, που κατέχουν τις θέσεις.

1. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και έναν αιώνα µετά την κατοχύρωση της µονιµότητας η ανάλγητη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρά σε απολύσεις ακόµη και µόνιµου προσωπικού. Οι απολύσεις θα γίνουν άµεσα µε την κατάργηση οργανικών θέσεων, την εργασιακή εφεδρεία και τη συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 προβλέπεται ότι µετά από εκτίµηση των εγκάθετων και υποτακτικών γενικών γραµµατέων των υπουργείων θα µετακινηθεί το “πλεονάζον” προσωπικό και εάν δεν υπάρχουν ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες οι θέσεις καταργούνται και απολύονται οι υπάλληλοι µε την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Από τη ρύθµιση µάλιστα αυτή δεν εξαιρείται καµία υπηρεσία, κανένας κλάδος.

Πρόκειται για την πιο βάρβαρη και αυθαίρετη ρύθµιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους που προωθεί η υπόδουλη κυβέρνηση.

2. Με τη συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα «σκοτώνουν τα άλογα» όταν γεράσουν και απολύουν υπαλλήλους που µέχρι το 2013 θα συµπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55ο έτος ηλικίας. Οι υπάλληλοι οδηγούνται στην φτώχια αφού θα λαµβάνουν µόνο το 60% του βασικού µισθού. Από τις ρυθµίσεις της διάταξης αυτής, εξαιρούνται µόνο οι πρόσφατα τοποθετηµένοι Γενικοί Διευθυντές και προσωρινά κάποιοι άλλοι κλάδοι όπως π.χ. εκπαιδευτικοί, νοσηλευτικό προσωπικό. Η ρύθµιση αυτή όπως και η προηγούµενη θα οδηγήσει σε διάλυση τις Δηµόσιες Υπηρεσίες.

3. Καταργούνται και συγχωνεύονται φορείς του δηµοσίου και το προσωπικό απολύεται µέσω της εργασιακής εφεδρείας.

4. Θεσµοθετείται η κινητικότητα του προσωπικού µεταξύ υπουργείων και αποκεντρωµένων υπηρεσιών χωρίς καµία αντικειµενική διαδικασία και κανένα κριτήριο. Με τις διατάξεις αυτές ανοίγει ένας νέος δρόµος για αυθαιρεσίες, κοµµατικές διώξεις και τακτοποιήσεις ηµετέρων.

5. Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών µε µοναδικό λόγο να καλυφθούν τυπικά νοµικά οι απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων.

6. Από 1-1-2012 θα υπάρξει η νέα µεγάλη καταιγίδα απολύσεων µόνιµου και έκτακτου προσωπικού µέσα από την αναδιοργάνωση δηµοσίων υπηρεσιών µε στόχο την κατάργηση κατά 30% των οργανικών µονάδων. Η αναδιοργάνωση µάλιστα θα γίνει µε βάση τις προτάσεις ιδιωτικών εταιριών.

Οι αυθαιρεσίες όµως των κυβερνώντων και τα κοµµατικό-πελατειακό όργιο θα ενταθεί µέσα από την επιλογή των διευθυντών, όχι από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια αλλά από τον εκάστοτε υπουργό, µέσα από τις αξιολογήσεις κλπ.

Β.   Το νέο Πολυνοµοσχέδιο – έκτρωµα στοχεύει στο ξεθεµελίωµα όλων των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, σε ότι αφορά τις ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, µε τις νέες τερατώδεις και αλληλοσυµπληρούµενες µεταξύ τους ρυθµίσεις που προβλέπει.

1. Η αναστολή της επέκτασης και της υποχρεωτικότητας της εφαρµογής των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, είναι ένα συντριπτικό χτύπηµα στην κατεύθυνση της ολικής τους κατάργησης, σε συνδυασµό µε τις κινήσεις της Τρόικας και της Κυβέρνησης ώστε να βρεθεί τρόπος να αποδοµηθεί ακόµα και η ΕΓΣΣΕ των 750 €, που καθορίζει τους κατώτατους µισθούς ασφαλείας. Ο διπλός στόχος είναι η κατάργηση του κλαδικού µισθού και ταυτόχρονα η επιβολή κατώτατου µισθού ασφαλείας στα 550 € µικτά (450 € καθαρά!)

2. Η κατάργηση της ρήτρας της ευνοϊκότερης Συλλογικής Σύµβασης, σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη για υποχρεωτική υπερίσχυση (ακόµη και όταν είναι χειρότερη για τους εργαζόµενους) των επιχειρησιακών συµβάσεων.

3.
Η χορ
ήγηση δικαιώµατος στην λεγόµενη «ένωση προσώπων» για σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόµων (δηλαδή χωρίς την ύπαρξη καν σωµατείου!), όπου εκβιαστικά οι εργαζόµενοι θα σέρνονται να «συµφωνούν» σε µειώσεις µισθών που θα τους υποδεικνύουν οι εργοδότες.

4. Η ευθεία παρέµβαση στη Δικαιοσύνη, ώστε να υποχρεώνεται µέσα σε 10 ηµέρες! να εγκρίνει τη σύσταση επιχειρησιακών σωµατείων, ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η σύναψη επιχειρησιακών συµβάσεων.

Γ.   Με το νέο µισθολόγιο-βαθµολόγιο κατακρεουργούνται παραπέρα τα εισοδήµατα των εργαζοµένων στο δηµόσιο. Έτσι, µετά το 40% της υποβάθµισης των εισοδηµάτων από το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο µε τις νέες ρυθµίσεις υπάρχει επιπλέον µείωση που υπερβαίνει το 20%. Αυτό προκύπτει:

1. Από τους χαµηλούς βασικούς µισθούς που προσδιορίστηκαν µε το νέο µισθολόγιο. Ο προσδιορισµός των νέων µισθών σε χαµηλά επίπεδα έχει ως αποτέλεσµα να µην καλύπτονται ούτε οι τακτικές αποδοχές που δίνονταν σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους και στις οποίες µάλιστα υπήρχαν και σχετικές κρατήσεις για κύρια σύνταξη (Βασικός µισθός, επίδοµα 140 ευρώ και κίνητρο απόδοσης)

2. Από τον περιορισµό των οικογενειακών επιδοµάτων που µετατρέπονται σε οικογενειακή παροχή και δίνεται στον ένα σύζυγο εφόσον υπάρχει ανήλικο παιδί

3. Από την κατάργηση των κλαδικών επιδοµάτων.

4. Από τον περιορισµό των υπερωριών.

5. Από τη σύνδεση µισθού-βαθµού και τον αυθαίρετη ποσόστωση και περιορισµό της ένταξης στους καταληκτικούς βαθµούς.

6. Από την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων αφού οι µεταβατικές διατάξεις προβλέπουν πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που αναλογούν σε κάθε βαθµό και έχουν στόχο τη µισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων.

7. Από την κατάργηση της ακώλυτης µισθολογικής εξέλιξης.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να υπάρχουν µειώσεις για όλους τους υπαλλήλους που κυµαίνονται από 7% έως 55%. Μεγαλύτερα θύµατα είναι όµως οι υπάλληλοι µε µικρή προϋπηρεσία και οι υπάλληλοι της ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας. Είναι αποκαλυπτικό ότι οι καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο στην ΥΕ κατηγορία είναι 450 €

Δ.  
Το Πολυνοµοσχέδιο – έκτρωµα, παρεµβαίνει µε βάναυσο τρόπο και στις ΔΕΚΟ, όπου επιχειρείται η µισθολογικ
ή ισοπέδωση των εργαζοµένων και η εφεδρεία σε αυτές, κατά πλήρη αντιστοίχηση µε το Δηµόσιο, καταργώντας Σύνταγµα, Νόµους, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και Κανονισµούς Εργασίας.


Είναι ξεκάθαρο, ότι και εδώ επιχειρείται µε τον ίδιο βίαιο και συνοπτικό τρόπο, το «ξεφόρτωµα» µεγάλου αριθµού εργαζοµένων και η δραστικ
ή συµπίεση των µισθών, όσων αποµείνουν να εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.


Τα µέτρα αυτά, εντάσσονται στην στρατηγικ
ή επιλογή της Τρόικας και της Κυβέρνησης για την πλήρη και χωρίς όρια εκποίηση του συνόλου των δηµοσίων επιχειρήσεων σε ξένα και εγχώρια ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς τα «βαρίδια» των µισθών και των εργασιακών δικαιωµάτων που συνεπάγονται οι Συλλογικές Συµβάσεις και οι Κανονισµοί Εργασίας.

Πρόκειται για ένα έγκληµα σε βάρος της οικονοµίας και της κοινωνίας.


Το σύνολο των δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών, ακόµα και των πιο στοιχειωδών όπως η ενέργεια, το νερό, οι συγκοινωνίες, οδηγούνται µέσα από µια συνειδητ
ή απαξίωση και οικονοµική αποµείωση της αξίας τους, σε ξένους «επενδυτές».


Το προδιαγγεγραµένο αποτέλεσµα είναι εµφανές: «σωτ
ήρες επενδυτές» που θα αγοράσουν φθηνά έτοιµες κοινωνικές υποδοµές και δηµόσιες επιχειρήσεις, µε φθηνούς και ευέλικτους εργαζόµενους των 500-600 €, ενώ ταυτόχρονα το σύνολο θα στερηθεί την παροχή των δωρεάν ή των φθηνών υπηρεσιών που σήµερα αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο.

Ε.   Κατακρεουργούνται ακόµη περισσότερο οι κύριες, οι επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ.

1. Περικόπτονται επιπλέον οι συντάξεις για ποσά πάνω από 1200 ευρώ κατά 20%.

2. Για όσους είναι κάτω των 55 ετών προβλέπεται νέα µείωση κατά 40% για το ποσό της σύνταξης πάνω από τα 1000 ευρώ.

3. Οι συντάξεις που θα χορηγηθούν µέχρι 31-12-2015 θα υπολογίζονται µε βάση το προηγούµενο µισθολόγιο χωρίς όµως την εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια.

4. Μειώνεται επιπλέον το µέρισµα του ΜΤΠΥ κατά 30%.

5. Μειώνεται το εφάπαξ κατά 15% και 20%.

ΣΤ. Λεηλατούνται τα ελάχιστα εισοδήµατα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων µέσα από την βάρβαρη φορολογική επίθεση, την µείωση του αφορολόγητου στα 5000 ευρώ και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Η νέα επίθεση σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του λαού δεν πρέπει να περάσει.

Όλοι στους δρόµους για να ανατρέψουµε την µνηµονιακή πολιτική, την κυβέρνηση και αυτούς που την στηρίζουν

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ 10.30π.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ 11.00π.µ.