Νέα εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου

Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» από το Υπουργείο Οικονομικών που αναφέρεται στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου «σφαγείου».

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ