Εγκύκλιος για την »αναδιοργάνωση» (κλείσιμο) υπηρεσιών με συνέπεια χιλιάδες απολύσεις

Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος για την »αναδιοργάνωση» των υπηρεσιών (ουσιαστικά στο κλείσιμο υπηρεσιών με συνέπεια την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων από το δημόσιο) σύμφωνα με το Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακ