Νέα εγκύκλιος για την εργασιακή εφεδρεία των ιδ δικαίου εργαζομένων και σε ειδικά ταμεία

Εκδόθηκε μετά τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και νέα εγκύκλιος για την εφεδρεία των εργαζόμενων ιδ δικαίου και σε ειδικά ταμεία σύμφωνα με το άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν. 4024/2011

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ