Απόφαση για την διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

Κυκλοφόρησε η απόφαση του Υπ. Υγείας (τεύχος β αρ φύλλου 2903/2011 σχετικά με την διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

Δείτε τη σχετική απόφαση