ΚΥΑ παροχής ελεύθερης συνταγογράφησης

Εκδόθηκε η ΚΥΑ υπογεγραμμένη από τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας σχετικά με την ελεύθερη συνταγογράφηση φαρμάκων για ασγαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εκτός ωραρίου εργασίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ αλλά και όσων γιατρών δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Δείτε τη σχετική απόφαση