Η »αξιολόγηση» υπαλλήλων και υπηρεσιών ο προθάλαμος για χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρη Ρέππα, και Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, προσδιορίζονται οι φορείς του Δημοσίου που θα «αξιολογηθούν», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011. Η απόφαση αυτή  σε συνδυασμό με την προωθούμενη αναδιοργάνωση των φορέων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της τρόικας και του ΟΟΣΑ αλλά και τα νέα οργανογράμματα σχεδιάζεται θα αποτελέσουν το όχημα για την συρρίκνωση και κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών καθώς και την απόλυση δεκάδων χιλιάδων υπαλληλων.

Οι ομολογημένοι αυτοί στόχοι από την μαύρη συγκυβέρνηση για μείωση κατα 30% των οργανικών μονάδων και την μείωση κατα 150000 του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλλων φαίνεται ότι μπαίνουν στην τελική ευθέια για υλοποίηση.

Είνια χαρακτηριστικό μάλλιστα προκειμένου τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την υποτιθέμενη αξιολόγηση και ιδιωτικές εταιρίες ενώ για προκάλυμα καπνού θα έχουν την εποπτεία από το ΑΣΕΠ.

    Ειδικότερα, με την ΚΥΑ τίθενται σε διαδικασία «αξιολόγησης» των οργανικών μονάδων και του προσωπικού τους από 1-1-2012, οι φορείς:

    α. Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας τους

    β. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης

    γ. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες

    δ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

    ε. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

    στ. Οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν3429/2005, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.

    Ο κατάλογος των φορέων θα συμπληρωθεί με νεώτερη ΚΥΑ.

    Ως γνωστόν, ο καθορισμός των  «κριτηρίων αξιολόγησης» γίνεται στο πλαίσιο της «συνεργασίας» με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες, που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα αναδιαθρώσεων και συρρίκνωσης των δημοσίων υπηρεσιών.

Τέλος, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και από ιδιωτικούς φορείς  που θα προσφέρουν «τεχνική βοήθεια».