Η απόφαση για την κοστολόγηση των Ιατρικών πράξεων

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου Αρ ΦΕΚ 3100/2011 η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «κοστολόγηση των Ιατρικών πράξεων».

Ολόκληρη η απόφαση εδώ