Στο σφυρί ολόκληρη η χώρα!

Τα ακίνητα και γενικότερα την περιουσία που ανήκει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, θα μπορεί εφεξής να «αξιοποιεί» το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο πλαίσιο της αύξησης των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Το Ταμείο πέρα από το ρόλο του φορέα που θα ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία, ουσιαστικά θα λειτουργήσει και ώς ο εγγυητής στους τοκογλύφους δανειστές της χώρας για να διασφαλίσουν τα τοκογλυφικά δάνεια που χορηγούν.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στην κατοχή των ΝΠΔΔ βρίσκονται χιλιάδες ακίνητα, φιλέτα γης αλλά και άλλα περιουσιακά στοιχεία ανεκτίμητης αξίας που φάινεται ότι θα βγουν στο σφυρί στο όνομα της «αξιοποίησης».

Συγκεκριμένα το άρθρο 7 του πολυνομοσχεδίου  που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει,  ότι το Ταμείο θα μπορεί να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων που ανήκουν στο «Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή εταιρείες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Επίσης, με τη συγκεκριμένη διάταξη καλύπτεται και η απόκτηση επιμέρους εμπραγμάτων δικαιωμάτων (π.χ. ψιλή κυριότητα) και όχι μόνον της πλήρους κυριότητας.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη στο ίδιο άρθρο του πολυνομοσχεδίου, ορίζεται ότι για την πώληση μετοχών εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Ταμείο θα μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες είτε θα εγγυώνται τη συνολική αναμενόμενη πρόσοδο, είτε θα προσφέρουν τις προς πώληση μετοχές στις τρέχουσες τιμές με ή χωρίς άνοιγμα βιβλίου προσφορών.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στο Ταμείο να προχωρά και σε συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της άξιας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.