ΕΣΑΕμεΑ Εδώ και τώρα τέλος στη λεηλασία των ΚΕΚΥΚΑμεΑ και των Κέντρων Αποκατάστασης

Επιστολή τη ΕΣΑμεΑ στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πληθαίνουν οι φωνές ανησυχίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για την τύχη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ και των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Αιτία αυτής της ανησυχίας οι αποφάσεις Διοικήσεων των Νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται ΚΕΚΥΚΑμεΑ και Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης  να μεταφέρουν το προσωπικό και τον τεχνικό  εξοπλισμό τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νοσοκομείων.

Δηλαδή, η πολλά υποσχόμενη, σύμφωνα με δικές σας τοποθετήσεις, ανασυγκρότηση των ΚΕΚΥΚΑμεΑ και των Κέντρων Φυσικής Αποκατάστασης μετατρέπεται σε πλήρη κατάργηση των προνοιακών υπηρεσιών τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Σ.ΑμεΑ. με τις Προτάσεις και θέσεις της για την  ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρων Αποκατάστασης σημείωνε στο υπ’ αριθ. πρωτ 2625/15-9-2011 έγγραφό της ότι ο θεσμός των ΚΕΚΥΚΑμεΑ έγινε μέσω της πίεσης του αναπηρικού κινήματος για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η ίδρυση των ΚΕΚΥΚΑμεΑ μέσω της ψήφισης των ν. 2646/98 και 3106/03 έθεσε τα θεμέλια συγκρότησης του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα για τη χώρα μας, και κυρίως για τους ξεχασμένα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην Περιφέρεια της χώρας, ζητούσαμε ειδικά στην παρούσα οικονομική περίοδο να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί.

Η πραγματικότητα όμως, όπως πληροφορούμαστε από τα Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία που αποτελούν φορείς μέλη μας στη Ρόδο, Έδεσσα, Καρδίτσα και άλλες πόλεις της χώρας, είναι εντελώς διαφορετική. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων στέλνουν αποφάσεις στα ΚΕΚΥΚΑμεΑ, με τις οποίες  ζητούν την άμεση μεταφορά των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων όπως και τεχνητού εξοπλισμού στα νοσοκομεία.

Κύριε Υφυπουργέ,

Οι φόβοι που είχε εκφράσει η Ε.Σ.ΑμεΑ. τις ημέρες που ψηφίζονταν ο ν. 4025/2011 γίνονται πραγματικότητα. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων, χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς καμία επαφή με τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των ιδίων των ατόμων με αναπηρία και των συλλογικών τους φορέων,  ζητούν τη μετακίνηση του προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο.

Για του λόγου το αληθές επισυνάπτουμε σχετική απόφαση του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Κύριε Υφυπουργέ,  

Το σταμάτημα τέτοιου είδους αυθαίρετων ενεργειών, που οδηγούν σε πλήρη κατάρρευση το προνοιακό σύστημα της χώρας, αποτελεί πράξη επιβεβλημένη για να διασωθεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος της χώρας.

Το αναπηρικό κίνημα διαμηνύει, δια μέσω της Ε.Σ.ΑμεΑ. που εκφράζει το σύνολο των ατόμων με αναπηρία της χώρας και των οικογενειών τους, ότι δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη οδηγεί στη λεηλασία των ΚΕΚΥΚΑμεΑ που σε αυτές τις δύσκολες περιόδους θα έπρεπε να προστατευτούν με κατάλληλα μέτρα και πολιτικές.

Αναμένουμε άμεσα με ρητή εντολή σας να σταματήσει η λεηλασία και αρπαγή του προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού των ΚΕΚΥΚΑμεΑ και Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.