Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι /ισσες ρωτούν σχετικά με τις παροχές του ΕΟΠΥΥ επισυνάπτουμε χωρίς σχολιασμό το σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει εκδώσει ο οργανισμός καθώς και τον κανονισμό του οργανισμού.

Θα επανέλθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με παρατηρήσεις σχετικά με τις παροχές του οργανισμού και κυρίως με τα τεράστια προβλήματα που έχουν ανακύψει όχι μόνο εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και στην Υγεία αλλά και του τρόπου συγκρότησης, οργάνωσης αλλά κυρίως χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ.

Δείτε το ερωτηματολόγιο του οργανισμού

Δείτε τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ