Ένας στους τρεις εργαζόμενους υπό καθεστώς ατομικών συμβάσεων

Ενώ η τρόικα με την ανοχή της κυβέρνησης, πιέζει για περικοπεί μισθών και επιδομάτων στον ιδιωτικό τομέα, το 35% των εργαζομένων έχουν ήδη υποστεί μειώσεις μισθών, καθώς ένα στους τρεις δουλεύει υπό το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων εργασίας!

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αποκαλυπτικά, καθώς:

• Το 26.8% των εργαζομένων– δηλαδή 712.700 άτομα- έχει υπογράψει πλέον ατομικές συμβάσεις εργασίας με χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που προβλέπονται στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

• Πάνω από 21.000 άτομα εργάζονται με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Από αυτούς οι 17.531 καλύπτονται από τις «νέες» επιχειρησιακές συμβάσεις, που επιτρέπουν αμοιβές κάτω από την κλαδική σύμβαση (άρθρο 37 ν. 4024/11).

Συνολικά το τελευταίο δίμηνο έχουν υπογραφεί 52 ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις με τις μειώσεις μισθών να φτάνουν έως και το 41%.

• Τις 58.962 έφτασαν οι εργαζόμενοι, που αναγκάστηκαν πέρυσι να «απαρνηθούν» την πλήρη απασχόληση και να στραφούν στις λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται μείωση των ωρών ή των ημερών εργασίας και κατ΄ επέκταση μείωση του μισθού.

πηγή tsantiri.gr 24-1-2012