Γ Κουζής: Τέλος των συμβάσεων… με τη λήξη τους!

Οι νέες πιέσεις κυβέρνησης και τρόικας προς την κατεύθυνση της πλήρους απορρύθμισης του συστήματος των Συλλογικών Συμβάσεων και του τρόπου διαμόρφωσης των μισθών, οδηγούν στην ισοπέδωση της εργασίας, ενόψει μιας συντονισμένης στρατηγικής για τη δημιουργία ενός εργασιακού τοπίου πρόσφορου στην πάγια εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Τώρα επιχειρείται η κατάργηση της ρύθμισης που προστατεύει τον εργαζόμενο, στην περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά τη λήξη ή την καταγγελία της προηγούμενης» σημειώνει στην «Αυγή» της Κυριακής ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιάννης Κουζής και εξηγεί:

«Σήμερα, σύμφωνα με τον Ν. 1876/90, παρατείνεται για ένα εξάμηνο η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, μετά τη λήξη τους, εν αναμονή της επιτυχούς εξέλιξης των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας σύμβασης. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, οι δεσμευτικοί όροι της συλλογικής σύμβασης περνάνε στις ατομικές εργασιακές σχέσεις (μετενέργεια) και μπορούν να αλλάξουν μετά από συμφωνία (δηλαδή ατομική διαπραγμάτευση) του εργοδότη με τον εργαζόμενο. Επιπλέον το νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται μετά το εξάμηνο είναι εκτεθειμένο σε διαφορετική μεταχείριση από τον εργοδότη ως προς το καθεστώς εργασίας, παρά τις εύλογες ενστάσεις που δημιουργούνται περί άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε παλαιούς και νέους εργαζόμενους.

Έτσι, με τα σχεδιαζόμενα μέτρα καταργείται η εξάμηνη παράταση, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνέπειες που προκύπτουν από την υπέρβασή του εξαμήνου θα ισχύουν αμέσως με τη λήξη της Συλλογικής Σύμβασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το κεφάλαιο και αφήνει απροστάτευτη την πλευρά της εργασίας απέναντι στις χρονοβόρες διαδικασίες των διαπραγματεύσεων και τις εντεινόμενες πιέσεις της εργοδοσίας.

Το μέτρο αυτό φαίνεται να συνοδεύεται και από την κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας). Με αυτό τον τρόπο και ο ήδη περιορισμένος ρόλος του ΟΜΕΔ, όπως του έχει επιφυλαχθεί από τις πρόσφατες μνημονιακές ρυθμίσεις, ουσιαστικά απαξιώνεται, καθώς πλέον θα απαιτείται για την προσφυγή σε αυτόν η συμφωνία και των δύο μερών.

Οι νομικές αυτές λεπτομέρειες έχουν τεράστια σημασία για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων, συμπληρώνοντας το παζλ της πλήρους απορρύθμισης των όρων εργασίας και αμοιβών που επιφέρει το πρωτοφανές νεοφιλελεύθερο παραλήρημα της τελευταίας διετίας».