Διευκρινίσεις για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία διευκρυνίζονται ζητήματα που έχουν σχέση με την κατάταξη στους νέους βάθμους με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011. Αφορά δοκίμους υπαλλήλους που έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπαλλήλους που έχουν μετατγεί σε ανώτερη κατηγορία μετά την κτήση προσόντος ανώτερης κατηγορίας κλπ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ