Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα προ των πυλών

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ έχουν αναρτηθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα για 18 παθήσεις (κλικ εδώ).

Έχουμε τονίσει σε παλαιότερα δημοσιεύματα ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν ως ένας ακόμα μηχανισμός για τον περιορισμό των παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους πολίτες που νοσηλεύονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο χρόνος μάλιστα έκδοσης των φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, (εφαρμογή των μνημονίων, περικοπές δαπανών σε Νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ) δεν είναι προφανώς τυχαίος αλλά επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αφού γίνει συστηματική μελέτη αυτών των αποφάσεων θα υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους.