Στον »αέρα» το Ντυνάν και ο Ερυθρός;

  1. Με ρυθμίσεις που προωθεί ο Υπουργός Υγείας στο πολυνομοσχέδιο για την Υγεία και τις συγχωνεύσεις των επικουρικών ταμείων, ανοίγει ο δρόμος για «ξεπούλημα» των περιουσιακών στοιχείων του «Ερρίκος Ντυνάν» αλλά και την μετατροπή του Νοσοκομείου του Ερυθρού από ΝΔΔΔ σε Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μέσω της διασύνδεσης με το Ερρίκος Ντυνάν.

  2. Συγκεκριμένα στο σχ νόμου προβλέπεται στο άρθρο 33 ότι το ….Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να πωλεί, μισθώνει, προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση και εκμεταλλεύεται, εν γένει, τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ως ομάδας περιουσίας….
  3. Επίσης προβλέπεται …το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να διασυνδεθεί με το ΓΝ Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3984/2011, με επταμελές Διοκητικό Συμβούλιο ως ενιαίο ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, του οποίου τα μέλη διορίζονται αποκλειστικά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

    Μια τέτοια εξέλιξη, πέρα από την εκποίηση ενός Νοσοκομείου που έχει φτιαχτεί με τα χρήματα του Ελληνικού λαού (ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ) μπορεί να ανοίξει το δρόμο για απώλεια θέσεων εργασίας τόσο στο Νοσοκομείο αυτό, αλλά και ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο Νοσοκομείο Ερυθρός.

  4. Δείτε τις σχετικές διατάξεις στο πολυνομοσχέδιο
  5. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να:
α) Πωλεί, μισθώνει, προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση και εκμεταλλεύεται, εν γένει, τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ως ομάδας περιουσίας. Στην περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος θα εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 6, η οποία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ιδρύει εταιρείες, με σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.»
2.Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Επιπλέον το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να διασυνδεθεί με το ΓΝ Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3984/2011, με επταμελές Διοκητικό Συμβούλιο ως ενιαίο ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, του οποίου τα μέλη διορίζονται αποκλειστικά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ανάμεσα στα οποία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  1. Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, η περίπτωση στ) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Έσοδα από εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων.»

Σε ανακοίνωση της η επιτροπή αγώνα του Ερυθρού αναφέρει:

Με μια αιφνιδιαστική και πραξικοπηματική διάταξη περνάει την Τετάρτη 29/2/2012, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στον Εφαρμοστικό Νόμο για την Υγεία, η εφαρμογή της πρώτης ιδιωτικοποίησης δημόσιου νοσοκομείου του ΕΣΥ.

Με το προτεινόμενο άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου, επιχειρείται η συνένωση του δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο – Ερυθρός Σταυρός» με το Ιδιωτικού Δικαίου ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν», κάτω από μία ενιαία διοίκηση, η οποία θα ορίζεται αποκλειστικά από το σωματείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός».

Με τη σκανδαλώδη αυτή διάταξη, ανοίγει ο δρόμος του διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ από τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της συνένωσης, από τη μια πλευρά, το Δημόσιο αναλαμβάνει την ενίσχυση και τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών νοσοκομείων (εν προκειμένω το τεράστιο χρέος εκατοντάδων εκατομμυρίων του «Ερρίκος Ντυνάν») και από την άλλη πλευρά, συντελείται η απώλεια δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επενδύσεων. Η συνένωση καταργεί άμεσα τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας, αίρει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του ΕΣΥ.