Έρχονται απολύσεις με γρήγορες διαδικασίες…

Απολύσεις και μαζικές μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο φαίνεται ότι αποτελούν άμεσο στο της συγκυβέρνησης και της τρόικας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αρκετών εφημερίδων, τα οποία μάλιστα είναι «καρμπόν» γεγονός που σημαίνει ότι έχουν διοχετευτεί από την κυβέρνηση το σχέδιο αυτό δημοσιοποιείται για να γίνει εύπεπτο.

Πέρα από αυτά που μέχρι σήμερα είναι γνωστά, δηλαδή την μείωση κατά το 1/3 των υπαλλήλων στο Δημόσιο αλλά κα τις κοινωνικές υπηρεσίες (μιλούν για 150 χιλιάδες), μέσω της «αξιολόγησης» και της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας τους Γάλλους συμβούλους της Task Force μπαίνουν στο στάδιο της υλοποίησης.

Τα σχέδια ήδη ξεδιπλώνονται και περιλαμβάνουν:

Δραματική μείωση υπηρεσιών μέσω της κατάργησης γενικών διευθύνσεων και γραμματειών.

Κατάργηση φορέων που αποτελούν «βάρος» με πρώτο στόχο τους φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες (βλέπε κατάργηση Νοσοκομείων και μονάδων πρόνοιας μέσω των συγχωνεύσεων, του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, σχολικών μονάδων, συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων κ.α.).

Την κατάργηση κλάδων και οργανικών θέσεων και την απόλυση χιλιάδων υπάλληλων. (βλέπε κατάργηση του 30% των οργανικών θέσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, τις απολύσεις 15 χιλιάδων Δημοσίων υπαλλήλων το 2012, την κατάργηση ΟΕΚ ΟΕΕ και ΟΑΕΔ και τον περιορισμό των εργαζομένων στο νέο φορέα, τις συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων και την αποδυνάμωση περιφερειακών που στο τέλος θα κριθούν «μη αποδοτικά» και το προσωπικό πλεονάζον).

Τα σχέδια για κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων ΥΕ και ΔΕ και την μαζική απόλυση εργαζομένων προκειμένου οι τομείς που καλύπτουν να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα.

Οι αυταπάτες λοιπόν που καλλιεργούσαν δυνάμεις μέσα στο Συνδικαλιστικό κίνημα στην Υγεία ότι αυτά δεν αγγίζουν το χώρο καθημερινά καταρρέουν.

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία και της Πρόνοια μαζί με όλους τους εργαζόμενους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία που θα πληγεί από τον περιορισμό των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών πρέπει τώρα να σηκώσει ανάστημα πριν είναι πολύ αργά.

Δείτε σχετικές αναφορές που περιέχονται σε διάφορα έντυπα κα ιστοσελίδες. (το συγκεκριμένο δημοσίευμα από την ιστοσελίδα in.gr στις 26-2-2012)


…..

Αξιολόγηση υπαλλήλων

Σε μαζικές μετακινήσεις και απολύσεις μέσω του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας, που θα προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί η απαίτηση της τρόικας για 150.000 αποχωρήσεις υπαλλήλων ως το 2015, θα οδηγήσει η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπουργείων, από την οποία θα προκύψει σαφής εικόνα για τις ανάγκες στελέχωσης των νέων υπηρεσιών και κυρίως για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των νέων θέσεων που θα προκύψουν.

Γεγονός είναι πάντως ότι η αλλαγή του ρόλου των υπουργείων, που καλούνται πλέον να επιτελούν επιτελικές κυρίως λειτουργίες, απαιτεί τη στελέχωσή τους με προσωπικό υψηλής κατά κανόνα κατάρτισης. Αυτό θα είναι και το πρώτο κριτήριο για την αξιολόγηση του προσωπικού ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον το φαινόμενο κρίσιμοι τομείς του κράτους να στελεχώνονται με υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει σήμερα.

Έτσι, το ποσοστό των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – καλύπτουν σήμερα το 32% των θέσεων των υπουργείων – θα μειωθεί δραστικά με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις είτε θα μετακινηθούν είτε θα πάρουν τον δρόμο της απόλυσης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και σε κατάργηση των 1.347 ξεχωριστών κλάδων που υπάρχουν σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση και να συστήσει διυπουργικούς κλάδους. Σε αυτούς ύστερα από αξιολόγηση θα εντάσσονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίοι θα μπορούν εν συνεχεία να υπηρετούν σε όποιον φορέα της διοίκησης προκύπτει ανάγκη στελέχωσης.
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων, από την άλλη πλευρά, δεν θα γίνει με βάση τα υφιστάμενα καθηκοντολόγια και προσοντολόγια. Ούτε βεβαίως μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, όπως είναι ο χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά., που αναγράφονται στους ατομικούς φακέλους τους.

Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης θα είναι αν οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκριθούν στα περιγράμματα θέσης που θα δημιουργηθούν σε κάθε υπουργείο. Τα περιγράμματα θέσης συνδυάζουν δύο κυρίως χαρακτηριστικά:

  • Περιγράφεται λεπτομερώς τι καλείται να κάνει ο υπάλληλος που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση.
  • Αποτυπώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, με άλλα λόγια, θα αξιολογηθούν ως προς την καταλληλότητά τους να υπηρετήσουν σε μια θέση όχι μόνο βάσει των τυπικών προσόντων τους.