»Αξιολόγηση» σφαγείο για υπηρεσίες και για εργαζόμενους.

Προ των πυλών βρίσκεται η λεγόμενη «αξιολόγηση»των Δημοσίων υπηρεσίων, διαδικασία που στοχεύει στη συρρίκνωση και τον περιορισμό παροχών και υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες.

Η λεγόμενη αξιολόγηση σε συνδυασμό με την «αξιολόγηση» του προσωπικού έχει σαν στόχο το κλείσιμο οργανικών μονάδων και οργανισμών, την κατάργηση δεκάδων χιλιάδων οργανικών θέσεων προκειμένου να επιτευχθεί το «αποτέλεσμα» που έχει συνομολογήσει η Κυβέρνηση με την τρόικα, δηλαδή την μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο κατά 150 χιλιάδες μέχρι το 2015.

Είναι ομολογημένο από επίσημα χείλη ότι με βάση την «αξιολόγηση» προκειμένου νε επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων θα υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις είτε με άμεσο τρόπο μέσω της κατάργησης οργανικών θέσεων είτε με τη μορφή της εφεδρείας.

Δείτε σχετικό δημοσίευμα για την «αξιολόγηση» των υπηρεσιών από την ιστοσελίδα in.gr στις 29-2-2012

 

Αρχίζει η αξιολόγηση στις δημόσιες υπηρεσίες

Αντίστροφη μέτρηση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων σήμανε με την απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση των κριτηρίων που έχουν θέσει οι Γάλλοι και άλλοι ειδικοί που συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για το έργο της αναδιάρθρωσης του κράτους. Μετά την αξιολόγηση των φορέων, σειρά θα έχει η αξιολόγηση προσωπικού, με απώτερο στόχο την απομάκρυνση υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Τα Νέα, η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τις οργανικές μονάδες του υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς του και τις ανεξάρτητες Αρχές, ενώ η ίδια διαδικασία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει έξι κριτηρίων, με βασικότερο αυτό της αποδοτικότητας κάθε μονάδας σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας της.

Τα έξι κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:τις ασκούμενες αρμοδιότητες και τους στόχους που επιτυγχάνουν οι δομές

  • την καταγραφή συνολικά των πηγών χρηματοδότησης
  • την ενδεχόμενη συνεργασία κάποιας υπηρεσίας με άλλες οργανικές μονάδες (στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί αν υπάρχουν συναρμοδιότητες ή επικαλύψεις αρμοδιοτήτων)
  • τη στελέχωση κάθε υπηρεσίας (θα γίνει αποτύπωση του μέγιστου και του ελάχιστου αριθμού υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας)
  • την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονάδων
  • τις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών με ειδικά ερωτηματολόγια

Ανακοίνωση του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Συνασπισμού για την δήθεν »αξιολόγηση» 

 

 

Το σχέδιο ολοκλήρωσης της κατεδάφισης του δημοσίου και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η λυσσαλέα εκστρατεία κατασυκοφάντησης του δημοσίου και της χρησιμότητας του δημόσιου τομέα συνοδεύεται με εξαγγελίες μέτρων δήθεν «αναμόρφωσης» του κράτους.

 

Η περιβόητη «αξιολόγηση» δομών και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, υπό την καθοδήγηση Γάλλων «ειδικών» και της task force, δεν αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των παθογενειών ή δυσλειτουργιών της κρατικής μηχανής, ούτε θα λύσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, όπως ισχυρίζονται, αλλά, αντίθετα, συνδέονται με την παραπέρα περικοπή των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, τις απολύσεις και τη δραματική αύξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τις συνεχείς εκχωρήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδιωτικοποιήσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

 

Τα κριτήρια «αξιολόγησης» και οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι σαφείς και δεν επιδέχονται παρερμηνείες. Μειώνοντας τις δημόσιες δαπάνες σε τριτοκοσμικά επίπεδα, πετσοκόβοντας τους μισθούς και απολύοντας υπαλλήλους, μειώνοντας παραπέρα τις δημόσιες επενδύσεις, έρχονται στη συνέχεια να συσχετίσουν την αποδοτικότητα με τους δραματικά συρρικνωμένους προϋπολογισμούς και την παραπέρα μείωση του κόστους λειτουργίας με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα. Η αφηρημένη έννοια της προβαλλόμενης αποτελεσματικότητας υποκρύπτει επιλογές βαθιά ταξικές. Είναι σαφές ότι οι τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης του πολιτισμού δεν αποτελούν προτεραιότητες για τρόικα και συγκυβέρνηση., Απλά στέλνονται στον Καιάδα, μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο, καταδικάζοντας τους πολίτες να ακριβοπληρώνουν πλέον για την παροχή στοιχειωδών κοινωνικών αγαθών.

 

Αυτές οι καταστροφικές πολιτικές δεν πρέπει να περάσουν. Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές και τους εκφραστές τους.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης