Κατάλογοι φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη και θεραπείας σοβαρών ασθενειών

Κυκλοφόρησαν οι υπουργικές αποφάσεις που περιέχουν καταλόγους με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και κατάλογος φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις.

Α) Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης (εδώ)

Β) Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (εδώ)

Γ) Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) (εδώ)