Ιατρικός Σύλλογος Κομοτηνής: Πλατιά σύσκεψη ενάντια στις συγχώνευση του Νοσοκομείου με το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Αγαπητέ συντοπίτη ,

Στα πλαίσια του σχεδίου αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ που ξεκίνησε το Υπουργείο Υγείας κατ’ εντολή της Τρόικας θεσμοθέτησε (ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011) την “ διασύνδεση” ορισμένων νοσοκομείων της χώρας που ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια προκειμένου δήθεν να υπάρξει ενιαίος σχεδιασμός κοινών υπηρεσιών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων ή και συγχωνεύσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες καθώς και μετατροπή νοσοκομειακών δομών όσο αναφορά το σκοπό που εξυπηρετούν μετά από αξιολόγηση του έργου τους. Στα 82 διασυνδεόμενα νοσοκομεία διασυνδέεται το Γ.Ν. Κομοτηνής με το Πανεπιστημιακό ΓΝ. Αλεξανδρούπολης.

Ακολούθως ο υπουργός Υγείας με απόφασή του που ενώ έχει ημερομηνία 8/11/2011(ΦΕΚ 2659/τ.Β΄/9-11-11) δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας του υπουργείου στις 9/2/2012 αποσαφηνίζει ότι από τα παραπάνω νοσοκομεία στα 9 μόνο ξεκινά συνεργασία σε επιστημονικό , εκπαιδευτικό τομέα καθώς και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ αντιλαμβάνονται ότι η επερχόμενη “συνεργασία” με διάθεση επιστημόνων μεταξύ των νοσοκομείων , με κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων και με μέριμνα διακομιδής ασθενών σε 24 βάση δεν είναι τίποτα άλλο από συγχώνευση κλινικών των δύο νοσοκομείων και μεταφορά τους στο ΓΝ της Αλεξανδρούπολης, κοινό πρόγραμμα εφημεριών και διακομιδή των ασθενών που χρήζουν νοσηλεία από το ΓΝ Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη. Το μνημόνιο που πρόσφατα ψηφίστηκε στο κεφάλαιο της υγείας κάνει λόγο με σαφήνεια ότι προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων κατά 8% στο 2012 θα αυξηθεί η κινητικότητα του προσωπικού υγείας μεταξύ των ιδρυμάτων , θα αναθεωρηθεί ο τρόπος λειτουργίας των δομών των επειγόντων περιστατικών και των εφημεριών.

Όλα αυτά κατατείνουν ότι η κυβέρνηση δια του υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου έχει αποφασίσει την μετατροπή του ΓΝ Κομοτηνής σε κέντρο Υγείας που θα παρέχει τη βασική ιατρική φροντίδα και από εκεί και πέρα θα αναλαμβάνουν τα ασθενοφόρα τις διακομιδές αυτών που απαιτούν νοσηλεία σε κλινικές που η λειτουργία τους θα κριθεί οικονομικά ασύμφορη. Η βελούδινη και συνάμα επικοινωνιακή “συνεργασία” που ευαγγελίζεται ανοίγει στην πραγματικότητα τον δρόμο για πολυποίκιλες συγχωνεύσεις καθώς πραγματική συνεργασία υπάρχει αφού ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια και το Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης είναι τριτοβάθμιας περίθαλψης και άρα δέχεται όλα τα περιστατικά που χρήζουν ανάλογης φροντίδας.

Αγαπητέ συντοπίτη

Απέναντι στην επιχειρούμενη ισοπέδωση της Υγείας στον νομό μας κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει απαθής καθώς αφορά όλους μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος με τον θεσμικό του ρόλο καλεί τους κοινωνικούς φορείς σε συνέλευση το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο “Ξενία” προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω δράσεις μας για να μην επιτραπεί σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο την παρεχόμενη δημόσια υγεία.

Η υγεία είναι και πρέπει να είναι μια ακριβή υπόθεση. Χρειάζεται μια άλλη πορεία ανάπτυξης του τόπου, όπου ο παραγόμενος πλούτος θα μοιράζεται δικαιότερα και η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών με πρώτιστα την υγεία και την παιδεία, θα έχουν τη θέση που τους αρμόζει. Για αυτήν την πορεία, αξίζει να αγωνιστούμε όλοι οι εργαζόμενοι γιατροί μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας.