Δεν σταματάνε το σφαγείο ούτε πριν από τις εκλογές

Νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό, νέες μειώσεις στους μισθούς στο δημόσιο μέσω αλλαγών στο μισθολόγιο, περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης των νοσοκομείων, ιδιωτικοποιήσεις είναι μόνο ένα μέρος από τα μέτρα που θα πάρουν μαζί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πριν από τις εκλογές. Επίσης προχωρούν σε ανοιγμα ΤΑΞΙ, ΚΤΕΛ, βενζινάδικων, αγοράς ενέργειας, παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στους δικηγόρους, στις  τράπεζες μέτρα που θα έρθουν άμεσα για ψήφιση η κυβέρνηση ή θα προχωρήσουν με υπουργικές αποφάσεις.

Μία μεγάλη λίστα με τις »εκκρεμότητες του Μνημονίου» οι οποίες πρέπει να γίνουν τώρα συζήτησε χθες το υπουργικό Συμβούλιο. Η λίστα περιλαμβάνει 8 νόμους εκ των οποίων ο ένας θα είναι πολυνομοσχέδιο «σκούπα», αλλά και δεκάδες άλλες εφαρμοστικές διατάξεις και παρεμβάσεις που συνολικά ξεπερνούν σε αριθμό τις 70.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την τρόικα να:

– Διοριστούν όλοι οι νομικοί, τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις του  2012 – 2013.

– Διοριστεί επίσημος συνομιλητής επιφορτισμένος για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των αποκρατικοποιήσεων προς τους κανόνες για τις Κρατικές ενισχύσεις.

– Προσδιοριστούν οι επιστροφές φόρων για να καλύψουν  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (5,8 δισ. ευρώ) και να καθοριστεί η αποπληρωμή τους. 

– Αυξηθεί το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές. 

– Συγκεντρωθεί η διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμένους στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών.

– Δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα Πληροφορικής για τους φόρους. Να λειτουργεί κανονικά ο μηχανοτεχνικός εξοπλισμός [hardware] του νέου κέντρου δεδομένων. 

– Να οριστούν οι  εξουσίες που θα μεταβιβασθούν από το πολιτικό επίπεδο στην φορολογική διοίκηση. Να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με ένα εξωϋπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας. 

– Θεσπιστεί νομοθεσία για να καταστήσει λειτουργική τη διαιτησία και παρέχει πιστοποιήσεις σε διαιτητές. Να γίνει  υποχρεωτική η εξάντληση της φάσεως διοικητικών διαφορών για μεγάλες φορολογικές υποθέσεις πριν τη χρήση ενδίκων μέσων.

– Να καλυφθεί πλήρως η κεντρική κυβέρνηση (Υπουργεία) στην πλήρη καταγραφή υποχρεώσεων – δαπανών (δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων). 

– Καθιερωθεί  διοικητικό ημερολόγιο για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής. 

– Δημιουργηθεί ειδικός οδικός χάρτης ο οποίος μεταγλωττίζει όλες τις αρχές συνοχής και αποτελεσματικότητας σε κεντρικό επίπεδο εντός του αποκεντρωμένου περιφερειακού/τοπικού επιπέδου.

– Ολοκληρωθεί η λειτουργική αναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων. Θα πρέπει η  έκθεση ελέγχου να δείχνει τι εξοικονομήσεις έγιναν ή θα γίνουν και την προστασία  των πλέον ευαίσθητων ομάδων.

– Κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο  τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών. 

 Ανατεθεί η εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου.  

– Ληφθούν αποφάσεις για την ενεργοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ). 

– Παρουσιαστεί το πρόγραμμα ανάπτυξης πλατφόρμας στις Ηλεκτρονικές Προμήθειες και αλλάζει νόμους που την εμποδίζουν. Πρέπει να ετοιμαστεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών.

– Για  την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων πρέπει να υπογραφεί  η υιοθέτηση Δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία. Να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του καθεστώτος διακυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συμβουλευτικού σώματος, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση της επαγγελματικής ευθύνης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως βασικού λειτουργού και συντονιστή του εθνικού στατιστικού συστήματος.

– Εκτιμηθεί  αν επαρκούν οι παρεμβάσεις σε  δευτεροβάθμια και  επικουρικά ταμεία.

– Υπολογιστεί η  ατομική σύνταξη με βάση (i) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του μισθολογικού κόστους των ασφαλισμένων, (ii) ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν.  

– Εγκαταστήσει το νέο ενιαίο ταμείο με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. 

– Εντοπιστούν τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και να αναπροσαρμοσθούν  οι πληρωμές.  

– Εκπόνηση της πρώτης έκθεσης από την επιτροπή Υγείας με στόχο την αναθεώρηση των καθεστώτων αναπηρίας και τη μείωση των συντάξεων αναπηρίας σε όχι περισσότερο από το 10 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων.  

– Αναθεωρηθεί το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές.  

– Συνταχθεί έκθεση υλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους στα φάρμακα.

– Ανακοινωθεί τριμηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων.

– Ολοκληρωθεί η τοποθέτηση εσωτερικών ελεγκτών σε όλα τα νοσοκομεία και  μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων. 

– Έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας από όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Θα επισημαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους, και θα συστήνει επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.  

– Ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν) θα δημοσιεύσουν μία ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Η ετήσια έκθεση και οι επί μέρους εκθέσεις συνταγογράφησης αναλύουν τη συνταγογραφική δραστηριότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα πλέον ακριβά και πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα.  

– Μηχανογράφηση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης. Εκκίνηση διαγωνισμών  από την ΗΔΙΚΑ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων. 

– H ΕΛΣΤΑΤ ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες υγείας σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ 

– Ορίσει ο Υπουργός Υγείας σειρά δεδομένων που δεν σχετίζονται με τις δαπάνες (π.χ. δείκτες ιατρικών πράξεων). 

– Καθιερώσει η  κυβέρνηση μηχανισμό παρακολούθησης των προμηθειών. 

– Οι τράπεζες να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να υποβάλουν σχέδια αύξησης των κεφαλαίων.  

– Να ολοκληρωθεί στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα.   

– Να οριστούν οι προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

– Υπογραφεί Υπουργική απόφαση η οποία θα συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ η οποία θα δώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

– Η Κάρτα Εργασίας να εισαχθεί σταδιακά σε κάθε εταιρεία σε συγκεκριμένους τομείς θα υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί έως το τέλος του 2012.  

– Να δημοσιευθεί από την  Κυβέρνηση έκθεση για την εφαρμογή  του Νόμου 3919/2011, η οποία περιλαμβάνει: κατάλογο των επαγγελμάτων, χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο και την εξάλειψη ασυνεπειών κλπ. 

– Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση θα εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. 

– Διεξαχθεί μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες.  

– Προωθηθεί η μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων.  Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Πρέπει να κατατεθεί προσχέδιο νόμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

– Να παρουσιαστεί προσχέδιο νόμου προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης.
 
– Να διεξάγει μία ανάλυση αναλογικότητας των περιορισμών που ισχύουν στο υπαίθριο και πλανόδιο εμπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. 

– Θα διασφαλίσει ότι  το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) λειτουργεί πλήρως για όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών. 

– Υιοθετήσει  πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο για τις εξαγωγές, θα άρει την απαίτηση δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες,  θα καταργήσει την απαγόρευση πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς κλπ. 

– Θα απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας.  

– Ολοκλήρωση της απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων με υπουργικές αποφάσεις.

–  Δημοσίευση  του σχεδίου σχέδιο για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει τους εναπομείναντες περιορισμούς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις και την καινοτομία.

– Ολοκλήρωση της αναθεώρησης της Υπουργικής Απόφασης για τις αγορανομικές διατάξεις.

– Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις.

– Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. 

– Αίρονται τα εμπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [ 

– Ολοκληρώνονται  οι μεταφορές προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ).  

– Προχωρά η απελευθέρωση στο φυσικό αέριο και ο διαχωρισμός 

– Οριστικοποιούνται  τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. 

– Ολοκληρώνεται η μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  

– Καταρτίζεται σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.  

– Επιδιώκεται μέσω νόμου  υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος», μέσω νομοθεσίας [1ο τρίμηνο 2012], 

– Επιλύνονται τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού.  

– Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες να υιοθετηθεί ο νόμος που μεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθμίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) 

– Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ): ορίζει νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ΄ όψιν τις διατάξεις του σχεδίου Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). 

– Επικαιροποιημένη και αξιολόγηση των δράσεων έρευνας και τεχνολογίας Παρουσιάζεται πρόγραμμα δράσης που ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα λήψης σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την επίδραση στον προϋπολογισμό, και εναρμονίζει αυτές τις δράσεις με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόμο.  

– Υιοθετείται νομοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης

– Μειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης (επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις).  

– Εγκρίνεται και εφαρμόζεται νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές διαδικασίες. 

– Προσδιορίζονται τα απαραίτητα ποσά από το ΕΤΠΑ, εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13, για την πρώτη κατανομή στο μηχανισμό εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

– Διασφαλίζεται ότι το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.

– Για την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση κάθε έργου. Δημιουργείται κεντρική βάση δεδομένων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

– Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η Κυβέρνηση συγκροτεί μια ομάδα εργασία για τη συντομότερη και πλέον αποδοτική επίλυση των διαφορών.

Πηγή:www.capital.gr