»Κουρεύουν» και τις οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία

Εκτός από τα »κουρέματα» στους μισθούς μας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα αποθεματικά των ταμείων μας, το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας παιδείας, το »κούρεμα» στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων και των αποθεματικών τους έχουν αρχίσει και τα »κουρέματα» στις οργανικές θέσεις που μέχρι σήμερα ήταν κενές.

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στις 22-3-2012 στη διαύγεια για το κούρεμα 43 θέσεων από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν τα συνεταιράκια της συγκυβέρνησης.

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί για όλα τα Νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας. Βέβαια για τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών σε αρκετές περιπτώσεις έχουν βάλει ιδιωτκά συνέργεία που τα πληρώνουν αδρά. Οι αποφάσεις αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο σε λίγο υπηρεσιών και την πλήρη παράδοσή τους σε ιδιώτες.

Τα σχόλια περιττεύουν

Δείτε στη διαύγεια τη σχετική απόφαση

http://et.diavgeia.gov.gr/f/gennpp/ada/%CE%9244%CE%9D469%CE%9724-%CE%A6%CE%A5%CE%9C