Απόφαση για λειτουργία αυτόνομων ΤΕΠ με πολλά… ερωτηματικά

Εκδόθηκε Υπουργική απόφαση για την λειτουργία Αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Νοσοκομεία με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες.

Εδώ θα πρέπει να γίνουν μερικές επισημάνσεις:

  1. 1. Αντίστοιχες ρυθμίσεις υπήρξαν και στο παρελθόν νομοθετημένες αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, γιατί προφανώς «σκόνταψαν» σε συγκεκριμένα συμφέροντα που είναι γνωστά και έχουν και την πολιτική κάλυψη όλων των κυβερνήσεων.
  2. Η ανάπτυξη ΤΕΠ απαιτεί την στελέχωση αυτών των τμημάτων με προσωπικό προκειμένου να έχουν όπως προβλέπεται 24ωρη λειτουργία (τόσο ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό, παραϊατρικό ακόμα και προσωπικό υποστήριξης) που σήμερα λόγω της υποστελέχωσης σπανίζει στα Νοσοκομεία.
  3. Δεν υπάρχουν σε αρκετά Νοσοκομεία οι υποδομές, κυρίως οι κτιριολογικές αλλά όχι μόνο για την ανάπτυξη των ΤΕΠ.

4. Στο πίσω μέρος του μυαλού των κυβερνητικών παραγόντων είναι να μπουν φραγμοί στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα Νοσοκομεία για να μειώσουν τις δαπάνες. Με δεδομένο τις σοβαρές ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της υποβάθμισης των Κέντρων Υγείας και των δομών του ΕΟΠΥΥ, τα ΤΕΠ κινδυνεύουν να λειτουργήσουν σαν «κόσκινο» που δεν θα επιτρέπει σε λιγότερο επείγοντα περιστατικά να προσεγγίσουν το Νοσοκομείο χωρίς όμως να έχουν εναλλακτική λύση.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση για την λειτουργία και οργάνωση των ΤΕΠ