Ολόκληρο το σχέδιο ΠΔ για την »αξιολόγηση» των Δημοσίων Υπαλλήλων

Παρουσιάζουμε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που έχει σαν τίτλο «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα» και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, από τον Υπουργό Διοικητικής μεταρρύθμισης κ Ρέππα.

Ολόκληρο το σχέδιο εδώ