Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτών ΤΕΙ

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε θέμα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά , κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα.

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης , είτε ως στελέχη των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
   α) Στα Νοσοκομεία:
     ι) Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες , επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα , ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες άκρα χέρια για ανθρώπους που περπατούν με δεκανίκια , εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής , προσαρμογές επίπλων για το σπίτι , κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι , πιθανή προεπαγγελματική αξιολόγηση.
     ιι) Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο – φαγητό- υγιεινή).Ακόμη διάβασμα – γράψιμο , δουλειές σπιτιού , μετακίνηση , πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων , εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση , εργασία τηλεφώνου , πακετάρισμα , δουλειά σε πρέσα – τόρνο κ.λ.π.
     ιιι) Παιδιατρικά : Οργάνωση παιγνιδιών με κανόνες – αρχές , διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων , αυτοϋπηρέτηση , κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες , κοινωνικοποίηση , εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων , αξιολόγηση γραφή κ.λ.π.
     ιν) Ψυχιατρικά :Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή βολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών , ευκαρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτότητος και συντονισμό των κινήσεων , ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση.
   β) Στα γηροκομεία – ΚΑΠΗ : Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές – χειροτεχνικές – ομαδικές , αυτοϋπηρέτηση – ανεξαρτοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία.
   γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης – Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής- Αποτοξίνωσης – Σωφρονιστικά καταστήματα – Φυλακές):
     ι) Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές δραστηριότητες , βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων μηχανημάτων , κηπουρική , χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες.
     ιι) Συμμετοχή στην πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα.
     ιιι) Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό , χαλκό , χρώματα , πλαστικά υλικά , γραφική μεταλλοτεχνία, ξυλουργική ,πυροτεχνία, εργασία με δέρμα.
     ιν) Πρόγραμμα υγιεινής , κουζίνας , κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης
     ν) Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή.
     νι) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια , διδασκαλίας συνηθειών εργασίας.
     νιι) Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις , παιχνίδια και προώθηση στην
επαγγελματική αξιολόγηση.
   δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης , στην προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης εργασίας και την επινόηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα σχολεία νηπιαγωγεία – παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσεται.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος , που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.