Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα επαγγελματικά δικαιωμάτων των τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών καθορίζονται από δύο προεδρικά διατάγματα το πιο πρόσφατο Π.Δ. 163/1996 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων καθώς και το παλαιότερο Π.Δ. 464/87 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Δείτε εδώ σε μορφή pdf τα δύο προεδρικά διατάγματα.

Π.Δ. 163/1996 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Π.Δ. 464/87 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων