Πανελήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Αποτελέσματα της συνάντησης για το ανθυγιεινό επίδομα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Πολύζο και αντιπροσωπείας της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και του Π.Σ.Φ. για θέματα που αφορούν τον κλάδο.
Ο Γενικός Γραμματέας κατανόησε τα θέματα που τέθηκαν και λήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Το Υπουργείο Υγείας:
1.αποδέχτηκε το αίτημα του Π.Σ.Φ. και της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. για χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος της Α’ κατηγορίας (150 €) στους φυσικοθεραπευτές. Για αυτό το σκοπό θα σταλεί θετική εισήγηση από το Υπουργείο Υγείας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
2.θα στείλει θετική εισήγηση και αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας για ένταξη των νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
3.αποδέχτηκε το αίτημά μας για δημιουργία Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας με Προϊστάμενο Φυσικοθεραπευτή και να το προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Πριν την συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας είχε προηγηθεί συνάντηση της αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., η οποία και υιοθέτησε τα αιτήματα του κλάδου.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. για την καλή συνεργασία και την υιοθέτηση των αιτημάτων μας, καθώς και για την υποστήριξή τους στην συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.