Τα ΚΕΝ »αποσύρθηκαν» για να επανέλθουν

Δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα 2-4-2012 στη Διαύγεια και βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση για την εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ). Όπως είναι γνωστό τα ΚΕΝ είχαν «αποσυρθεί» μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί από την τρομακτική επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων, εξαιτίας της των υψηλότατων τιμών που κοστολογούσαν τις διάφορες ιατρικές πράξεις.

Τα ΚΕΝ λοιπόν επανέρχονται και από μια πρώτη εκτίμηση η μείωση σε σχέση με την προηγούμενη κοστολόγηση είναι περίπου 10-15%.

Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλότατες τιμές που είχαν προσδιοριστεί αρχικά και σε κάποιες περιπτώσεις αύξαναν το κόστος για τα ταμεία μέχρι και 1000% ουσιαστικά διατηρούνται.

Είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ που είναι πλέον ο «μεγάλος γίγαντας με πήλινα πόδια» στην ασφάλιση υγείας δεν μπορεί να καταβάλει σε καμία περίπτωση τα ποσά που προβλέπουν τα ΚΕΝ. Κάθε προσπάθεια εφαρμογής τους από 1-2-2012 (με μείωση των τιμών μόνο για το Φεβρουάριο κατά 30%) και η πλήρους εφαρμογή από το Μάρτιο σύμφωνα με την απόφαση, θα οδηγήσει σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές σε «φαλημέντο» αυτόματα τον οργανισμό.

Ούτως ή άλλως όμως ο ΕΟΠΥΥ, με δεδομένο ότι θα παρουσιάσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του το 2012 πάνω από 4 δις ευρώ, δηλαδή περίπου το 45% των δαπανών του, δεν είναι σε θέση να καταβάλλει στα νοσοκομεία όχι μόνο τα ποσά που προβλέπουν τα νέα ΚΕΝ αλλά ούτε και το παλιό ενοποιημένο νοσήλιο.

Δείτε εδώ την απόφαση για τα νέα αναπροσαρμοσμένα ΚΕΝ