Συνταγογραφήσεις με βάση τη δραστική ουσία από αύριο

Ξεκινά από τη δευτέρα η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία. Από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες και ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι λιανικές τιμές των σκευασμάτων καθώς και τιμές αναφοράς όπως αυτές μας κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το νέο δελτίο τιμών.

Η διαδικασία συνταγογράφησης θα έχει ως εξής:

Α. Ιατροί (συνταγογράφηση):
1. Έκδοση χειρόγραφης συνταγής.
Οι ιατροί θα συνταγογραφούν με βάση την δραστική ουσία και θα την αναγράφουν στη συνταγή μαζί με την περιεκτικότητα της και την συσκευασία. 2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγής ο ιατρός επιλέγει μια από τις δέκα δραστικές ουσίες και το σύστημα εμφανίζει τα εμπορικά σκευάσματα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία.

Κατά την συνταγογράφηση θα έχουν δύο επιλογές:
– Επιλογή από τον ιατρό σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα. Επιλογή σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς της λίστας. Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Στο εκτυπωμένο φύλλο της αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω διαφοράς τιμής καθώς και η νόμιμη συμμετοχή, η οποία θα είναι η συμμετοχή του φαρμάκου της τιμής αναφοράς.

Β. Φαρμακοποιοί (εκτέλεση):
1. Εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής.
Ο φαρμακοποιός ανατρέχει στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία και κατά την εκτέλεση έχει δύο επιλογές:
– Χορήγηση σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση εισπράττει από τον ασφαλισμένο μόνο την νόμιμη συμμετοχή.
– Χορήγηση σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς, επειδή το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο το ποσό της διαφοράς τιμής και την νόμιμη συμμετοχή. Το συνολικό ποσό
που παρακρατείται από τον ασφαλισμένο καταχωρείται από τον φαρμακοποιό στην συνταγή στο πεδίο που αναγράφει την συμμετοχή.

2. Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.
Σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του μέτρου η ηλεκτρονική συνταγή θα περιέχει το εμπορικό σκεύασμα οπότε ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε και πάλι ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.

πηγή ΕΘΝΟΣ 8-4-2012Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών της ιστοσελίδας μας σε επίκαιρα ζητήματα και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των θέσεων και απόψεων που εκφράζονται στα δημοσιεύματα, από την Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών