Μεταπτυχιακό στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας, γνωστοποιεί τη συνέχεια της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 471/28-2-2012, αρ. 12. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.

 

πηγή Ιατρική σχολή Αθήνας

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του Πανεπιστημίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012 – 2013

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας, γνωστοποιεί τη συνέχεια της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 471/28-2-2012, αρ. 12. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2012 στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Μονάδα Έρευνας του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, Αθήνα, ημέρες υποβολής Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και κατά τις ώρες 11:00 – 14:00. Πληροφορίες τηλ. 210-7243320 (κα Σωτηρία Κιουλάφα)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα :

 1. 1.Έντυπη αίτηση (δίδεται από τη γραμματεία του ΠΜΣ)
 2. 2.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (για τίτλους εξωτερικού απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ)
 3. 3.Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
 4. 4.Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. 5.Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
 6. 6.Βιογραφικό σημείωμα
 7. 7.Δύο συστατικές επιστολές
 8. 8.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, έρευνα κ.α)

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου συστημένα.

 

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ισχύουν τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και συνοψίζονται στη συνέχεια:

Α.

1. Ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς, όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας. Οι βαθμοί αθροίζονται και ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 10.

2. Βαθμός Πτυχίου. Συντελεστής 10.

Αγ. Η κλινική εμπειρία και ειδικότερα εμπειρία σε ΜΕΘ. Συντελεστής 10 επί τα χρόνια εργασίας που όμως δεν θα ξεπερνούν σε βαθμολογία το 10 και όταν τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10 έτη.

3. Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανάλογα με τον αριθμό δημοσιεύσεων, ερευνητικών εργασιών και ανακοινώσεων σε συνέδρια). Κλίμακα 0-20.

 

Η βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων διαμορφώνεται σε ποσοστό 50% της συνολικής

 

Β. Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας από όλους τους υποψηφίους, και επί πλέον, της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου (τουλάχιστον First Certificate in English) ελέγχεται η επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα.

 

Γ. Προφορική εξέταση – Συνέντευξη – Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι ΜΦ καλούνται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) σε συνέντευξη και προφορική εξέταση από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ. Κλίμακα βαθμολογίας 0-50

 

1. Εξεταστέα Ύλη:

Η Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

 • Τραύμα – Πολυτραυματίας – ΚΕΚ – Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα
 • ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά) Ηλεκτολυτικές Διαταραχές – Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας – Καταπληξία – Σήψη – Πολυοργανική Ανεπάρκεια
 • Κώμα – ΑΕΕ
 • Εγκαύματα
 • Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)
 • Αναπνευστκές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)
 • Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)
 • Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)

 

2. Οι ημερομηνίες της συνέντευξης – προφορικής εξέτασης ορίζονται από:

1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου 2012.

 

Το ΠΜΣ ορίζει ως ημερομηνίες συνέντευξης – προφορικής εξέτασης και γραπτής εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα, τις παρακάτω:

 

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρες

 

Δευτέρα

11-6-2012

 

9:00-14:00

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

Τρίτη

12-6-2012

 

9:00-14:00

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

Τετάρτη

 

13-6-2012

 

9:00-14:00

 

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

 

14:00-!6:00

 

Αγγλικά

         

 

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία στην κλίμακα 0-100 και διαμορφώνεται πίνακας κατάταξης για την επιλογή των επιτυχόντων. Ο πίνακας υποβάλλεται για έγκριση στη ΓΣΕΣ και στη συνέχεια ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.med.uoa.gr

Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ)

ορίζεται η 1 Οκτωβρίου του 2012. Ημέρες μαθημάτων Τρίτη και Τετάρτη απόγευμα (οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του ακαδ. έτους).

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέχεται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Αθήνα, 30-03-2012

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Καθηγητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012 – 2013

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας, γνωστοποιεί τη συνέχεια της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 471/28-2-2012, αρ. 12. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2012 στη  Γραμματεία του ΠΜΣ στη Μονάδα Έρευνας του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, Αθήνα, ημέρες υποβολής Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και κατά τις ώρες 11:00 – 14:00. Πληροφορίες τηλ. 210-7243320 (κα Σωτηρία Κιουλάφα)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα :

1.         Έντυπη αίτηση (δίδεται από τη γραμματεία του ΠΜΣ)

2.         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (για τίτλους εξωτερικού απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ)

3.         Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων

4.         Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

5.         Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.

6.         Βιογραφικό σημείωμα

7.         Δύο συστατικές επιστολές

8.         Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, έρευνα κ.α)

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου συστημένα.

 

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ισχύουν τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και συνοψίζονται στη συνέχεια:

Α.

1. Ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς, όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας. Οι βαθμοί αθροίζονται και ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 10.

2. Βαθμός Πτυχίου. Συντελεστής 10.

Αγ. Η κλινική εμπειρία και ειδικότερα εμπειρία σε ΜΕΘ. Συντελεστής 10 επί τα χρόνια εργασίας που όμως δεν θα ξεπερνούν σε βαθμολογία το 10 και όταν τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10 έτη.

3. Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανάλογα με τον αριθμό δημοσιεύσεων, ερευνητικών εργασιών και ανακοινώσεων σε συνέδρια). Κλίμακα 0-20.

 

Η βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων διαμορφώνεται σε ποσοστό 50% της συνολικής

 

Β. Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας από όλους τους υποψηφίους, και επί πλέον, της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.  Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου (τουλάχιστον First Certificate in English) ελέγχεται η επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα.

 

Γ. Προφορική εξέταση – Συνέντευξη – Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι ΜΦ καλούνται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) σε συνέντευξη και προφορική εξέταση από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  (ΓΣΕΣ).  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ. Κλίμακα βαθμολογίας 0-50

 

1. Εξεταστέα Ύλη:

Η  Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

·        Τραύμα – Πολυτραυματίας – ΚΕΚ – Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα

·        ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά)  Ηλεκτολυτικές Διαταραχές – Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας – Καταπληξία – Σήψη – Πολυοργανική Ανεπάρκεια

·        Κώμα – ΑΕΕ

·        Εγκαύματα

·        Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)

·        Αναπνευστκές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)

·        Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)

·        Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)

 

2. Οι ημερομηνίες της συνέντευξης – προφορικής εξέτασης ορίζονται από:

1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου 2012.

 

Το ΠΜΣ ορίζει ως ημερομηνίες συνέντευξης – προφορικής εξέτασης και γραπτής εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα, τις παρακάτω:

 

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρες

 

Δευτέρα

11-6-2012

 

9:00-14:00

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

Τρίτη

12-6-2012

 

9:00-14:00

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

Τετάρτη

 

13-6-2012

 

9:00-14:00

 

Συνέντευξη-Προφορική εξέταση

 

14:00-!6:00

 

Αγγλικά

 

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία στην κλίμακα 0-100 και διαμορφώνεται πίνακας κατάταξης για την επιλογή των επιτυχόντων. Ο πίνακας υποβάλλεται για έγκριση στη ΓΣΕΣ και στη συνέχεια ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.med.uoa.gr

 

Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ)

ορίζεται η 1 Οκτωβρίου του 2012. Ημέρες μαθημάτων Τρίτη και Τετάρτη απόγευμα (οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του ακαδ. έτους).

 

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

 

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέχεται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

 

 

 

Αθήνα, 30-03-2012

 

 

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

 

Καθηγητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος