«Κρουαζιέρες» εργαζομένων από τη Ρόδο στο Αττικό Νοσοκομείο

Φαίνεται ότι ο Υπουργός Υγείας δεν θέλει να αφήσει εκκρεμότητες στον νέο υπουργό Υγείας και να εκτεθεί απέναντι στην τρόικα. Έτσι υλοποιεί κατά γράμμα τις εντολές της.

Ανάμεσα σε αυτές προχωρά και την «συνεργασία» έτσι τη λένε τώρα την ουσιαστική συγχώνευση λειτουργιών Νοσοκομείων. Έτσι εκδίδει απόφαση για την »συνεργασία» μονάδων ανάμεσα στο Νοσοκομείο της Ρόδου και το Αττικόν Νοσοκομείο.

 

 

Βεβαίως στα πλαίσια αυτα προβλέπονται και κρουαζιέρες από τη Ρόδο, οι οποίες μπορεί να έχουν και μόνιμο προορισμό το Αττικό Νοσοκομείο, για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου της Ρόδου αφού αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο μετακινήσεων, πάντα όπως είναι «γνωστό» με τήρηση των ισχυουσών διατάξεων…

 

Καλά ταξίδια λοιπόν συνάδελφοι, ο Υπουργός Λοβέρδος φροντίζει για εσάς

 

Δείτε τι περιέχει η απόφαση του Υπουργού Υγείας (εδώ ολόκληρη σε pdf)

 

«Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων του ΕΣΥ»

 …..

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Εγκρίνεται   το   πλαίσιο   συνεργασίας   μεταξύ   του   Πανεπιστημιακού   Γενικού Νοσοκομείου   ΑΤΤΙΚΟΝ   και   του   Γενικού   Νοσοκομείου   Ρόδου   ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες στους οποίους εκτείνεται η εν λόγω συνεργασία ανά τομέα, καθορίζονται ως εξής:

Α. Επιστημονικός τομέας και Εκπαιδευτικός Τομέας

Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων :

α) στην από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων και συνεδρίων

β) στην από κοινού εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων

γ) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

δ) στη   διάθεση   του   εξοπλισμού   έρευνας   κατοχής   του   κάθε   Νοσοκομείου   προς   το συνεργαζόμενο Νοσοκομείο (χωρίς αποκλειστική σε κάθε περίπτωση χρήση) για την εκπόνηση   και   εκτέλεση ερευνητικών   προγραμμάτων   και   κλινικών   ερευνών. Το λειτουργικό   κόστος   για   την   παραπάνω   δραστηριότητα   θα   βαρύνει   τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στο οποίο διατίθεται ο εξοπλισμός.

Β. Τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας

Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων :

α) στη νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών στα τμήματα και τις ειδικές μονάδες των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων. Οι ασθενείς αυτοί παραπέμπονται ύστερα από γνώμη του θεράποντος ιατρού του Νοσοκομείου νοσηλείας του.

Η διακομιδή των ασθενών γίνεται μέσω του Ε.Κ.Α.Β. καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία θα ενημερώνουν καθημερινά το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τυχόν μεταβολές στην δυναμικότητα των διαθέσιμων κλινών.

Σε περίπτωση επείγοντος και μόνο περιστατικού επιτρέπεται η απευθείας διακομιδή περιστατικού από το ΕΚΑΒ στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο.

Η   θεραπευτική   και   νοσηλευτική   ευθύνη   των   νοσηλευομένων   ασθενών   ανήκει   στο ιατρικό και λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό του συνεργαζόμενου νοσοκομείου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία.

Οι Διοικήσεις των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω.

β)   στον   ενιαίο   σχεδιασμό   κοινών   υπηρεσιών   ώστε   να   επιτυγχάνεται   η   κάλυψη υγειονομικής   ανάγκης   της   κάθε   περιοχής   σε   δευτεροβάθμια   και   τριτοβάθμια περίθαλψη.

γ)   στην   κατάρτιση   κοινών   προγραμμάτων   λειτουργίας   τμημάτων,   κλινικών, εργαστηρίων     και   μονάδων   ιδίου   γνωστικού   αντικειμένου   με   σκοπό   την   μέγιστη αξιοποίηση όλων των υποδομών τους.

δ) στη μετακίνηση προσωπικού κατά τις ισχύουσες διατάξεις.