Νοσοκομείο Χανίων: Με “λουκέτο” κινδυνεύει η Αιματολογική Κλινική!

Ένα ακόμα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στην ομαλή λειτουργία ζωτικών τμημάτων του Νοσοκομείου Χανίων: Η Αιματολογική Κλινική κινδυνεύει να μείνει χωρίς εξειδικευμένους αιματολόγους, δεδομένου ότι τέλος Ιουνίου λήγει η θητεία των δύο εξαιρετικά έμπειρων επικουρικών αιματολόγων.

Σήμερα, στην Αιματολογική κλινική υπηρετούν 1 Επιμ. Α΄ και 2 Επικουρικοί γιατροί των οποίων η σύμβαση εργασίας με το νοσοκομείο λήγει σε 1 μήνα.Δεδομένου ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ αιματολόγος -του ιδιωτικού τομέα- δεν ασκεί την συγκεκριμένη ειδικότητα στην περιοχή, επιτακτική προβάλλει η κατά έξι τουλάχιστον μήνες παράταση της θητείας των δύο άρτια εκπαιδευμένων σε πανεπιστημιακά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, επικουρικών  γιατρών.

Η Αιματολογική Κλινική παρέχει ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ και ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ υπηρεσίες σε χιλιάδες πολίτες, όχι μόνο σε επίπεδο Νομού Χανίων, αλλά στο Ν. Ρεθύμνου.  Οι καταγραμμένες μεγάλες ανάγκες για παροχή ασφαλών ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές (νεοπλασματικές και μη) και η έλλειψη ιατρικού προσωπικού, καθιστούν μείζονος σημασίας την επίλυση  του προβλήματος της λύσης της σύμβασης των δύο επικουρικών γιατρών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του τμήματος. Εύκολα γίνεται επίσης αντιληπτό,  ότι τα αιματολογικά νοσήματα είναι χρόνια και η  παρακολούθηση των ασθενών από τους ίδιους γιατρούς οι οποίοι γνωρίζουν την εξέλιξη της νόσου τους, αποτελεί    προυπόθεση για την ασφαλή αντιμετώπιση τους.

ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΟ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει μεν ήδη -ορθά- προχωρήσει στην αξιολόγηση και κρίση δύο αιματολόγων προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις, αλλά παραμένει άγνωστο το πότε το υπουργείο θα εγκρίνει τις προσλήψεις τους, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και των αλλεπάλληλων περικοπών στον τομέα της υγείας.

Το νομικό πρόβλημα που προκύπτει σχετικά με την παράταση της θητείας των δύο αιματολόγων, μπορεί να ξεπεραστεί αν η Διοίκηση εξασφαλίσει την μισθολογική κάλυψη των δύο γιατρών, από τα έσοδα του ιδρύματος. Εξάλλου, απολύτως νομότυπα και στο παρελθόν, ο Διοικητής Χαράλαμπος Δουλγεράκης και ο Δ/ντής Ιατρικών Υπηρεσιών Γιώργος Αρχοντάκης, έχουν εγκρίνει την 6μηνη πατράταση συμβάσεων ειδικευομένων γιατρών.

πηγή Αγώνας της Κρήτης 1-6-2012