»Πάγος» στις φαρμακευτικές δαπάνες των νοσοκομείων

Σοβαρό πρόβλημα, που επιτείνει το ήδη υπάρχον, για το θέμα των φαρμακευτικών δαπανών για τα νοσοκομεία, δημιουργεί η παραπομπή του ζητήματος της έγκρισης των εν λόγω δαπανών στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου και μάλιστα με τη συνοδεία τριών αρνητικών εισηγήσεων.
Πρόκειται για  δαπάνες που αφορούν σε υγειονομικό-φαρμακευτικό υλικό, το οποίο έχουν άμεση ανάγκη τα νοσοκομεία και χιλιάδες ασθενείς και για το οποίο ήδη έχει ήδη απευθύνει δύο επιστολές προς την ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Π. Πικραμμένος.

Σε αυτές ο πρωθυπουργός αναφέρει πώς  «επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας απαιτούν την άμεση λύση του θέματος με σκοπό να αποφευχθεί διακινδύνευση ανθρώπινης ζωής και τελικά αποφυγή απρόβλεπτων γεγονότων, όπως ο θάνατος ασθενών».
Ωστόσο, δέκα μέρες μετά την πρώτη πρωθυπουργική επιστολή αγωνίας, δύο συνθέσεις του αρμοδίου τμήματος και του αρμοδίου κλιμακίου του ΕΣ αποφάσισαν να παραπέμψουν το όλο θέμα ως μείζονος σπουδαιότητας στην Ολομέλεια ΕΣ με εισηγήσεις, όμως, δυσμενείς και αρνητικές για την έγκριση των επίμαχων δαπανών.
Ο πρόεδρος ΕΣ Ιω. Καραβοκύρης προσδιόρισε ταχύτατα για συζήτηση τις επίμαχες υποθέσεις μεθαύριο, αλλά οι προοπτικές επίλυσης του προβλήματος κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι, μετά τα μεγάλα νομικά «αγκάθια» που έχουν θέσει οι δύο δικαστικές συνθέσεις και οι παρεμφερείς προτάσεις του αρμοδίου επιτρόπου που τάσσονται κατά της έγκρισης των επίμαχων δαπανών για προμήθεια ιατροτεχνολογικού κλπ. υλικού.

Αντιρρήσεις 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές συνθέσεις υπό τον αντιπρόεδρο Ν. Αγγελάρα απέκρουσαν την έγκριση δαπανών δύο νοσοκομείων (Τζάνειο, Θριάσιο) που αφορούσαν υγειονομικό υλικό (π.χ. βηματοδότες, ηλεκτρόδια – εισαγωγείς βηματοδοτών κλπ.) που είχαν προμηθευτεί παλαιότερα. Κατά την εξέταση των σχετικών δαπανών το ΕΣ έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 3984/11 (και του ν. 4025/11) είναι αντίθετες στο εθνικό συνταγματικό, αλλά και στο κοινοτικό δίκαιο, καθώς επιχειρούν να νομιμοποιήσουν συλλήβδην διάφορες προμήθειες ιατροτεχνολογικού υλικού που είχαν προμηθευτεί νοσοκομεία από τις αρχές του καλοκαιριού του 2010 μέχρι τα τέλη του 2011.
Αρκετές από τις προμήθειες αυτές παρουσίαζαν προβλήματα νομιμότητας, καθώς δεν είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, αλλά είχε προτιμηθεί η απευθείας διαπραγμάτευση και ανάθεση των προμηθειών σε διάφορους αναδόχους με «σπάσιμο» των απαιτούμενων δαπανών σε μικρότερα ποσά (π.χ. ανά 15.000 ευρώ) έτσι ώστε να φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να προηγηθεί διαγωνισμός.
Το βάρος πέφτει τώρα στην Ολομέλεια ΕΣ που θα μπορούσε να δώσει λύση μόνο εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τόσο επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιτρέπουν να εξαιρεθεί η εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου ή αν δεχθεί ότι υπήρξε «συγγνωστή πλάνη» για τις επίμαχες προμήθειες και δαπάνες.

πηγή: capital.gr 19-6-2012

Πηγή:www.capital.gr