Ιδιωτικά Συνεργεία και στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Αγ. Ανδρέα Πάτρας;

Τα ιδιωτικά συνεργεία φαίνεται ότι αποτελούν πλέον την μοναδική επιλογή των μνημονιακών δυνάμεων στα Νοσοκομεία. Βήμα το βήμα επεκτείνονται σε όλους τους τομείς των Νοσοκομείων, ενώ όπου δεν είναι προς το παρόν αυτό δυνατό να επιτευχθεί οι »ανάγκες» καλύπτονται με το σκλαβοπάζαρο της κοινωφελούς εργασίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσπάθεια επέκτασης στις διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας στην Πάτρα που ανακλήθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου μετά από παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων.

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα από την σελίδα του Σωματείου Εργαζομένων:

»Διοίκηση και Διεύθυνση  είχαν προσανατολιστεί στην Πρόσληψη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, όπου είχαν εναποθέσει πλέον και τις ελπίδες τους,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σοβαρές εκκρεμότητες πού υπήρχαν στο Γρ. Κινήσεως του Νοσοκομείου Αγ.  Ανδρέας.

Η προαναφερόμενη διαδικασία απετράπη μετά από σχετική παρέμβαση του Σωματείου μας, το οποίο έδωσε λυτρωτική λύση για το Νοσοκομείο, δεδομένου ότι αυτή ή εκκρεμότητα θα έπρεπε νά ολοκληρωθεί μέχρι την 20/7/12 και σαφώς συμφέρουσα για τούς Συναδέλφους Εργαζόμενους.
Αξίζει να τονίσουμε ότι το Σωματείο μας παρενέβη στην προαναφερόμενη διαδικασία γιατί θεωρούσε κακή αρχή και μάλιστα προσβλητική για την Υπηρεσία μας και τούς Συναδέλφους μας, την είσοδο Ιδιωτικών Συνεργείων στίς Διοιητικές μας Υπηρεσίες, οι οποίες σημειωτέον, μετά τις πρόσφατες πάμπολες Συνταξιοδοτήσεις, στενάζουν από τις πάρα πολύ μεγάλες Ελλείψεις Προσωπικού, ελλείψεις πού και αυτές έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην δυσλειτουργία και την αναποτελεσματικότητα κάποιων τμημάτων των Διοικητικών μας Υπηρεσιών.»