Νοσοκομείο Πατησίων: Το σχέδιο διάλυσης προχωρά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓ.Ν.Α. «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

 Μετά την αποδεδειγμένη επιμονή της Αναπλ. Διοικήτριας Μαΐσογλου να προχωρήσει το σχέδιο διάλυσης του Νοσοκομείου με τον πετσοκομμένο οργανισμό του Λοβέρδου, η πραγματοποιηθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση του Νοσοκομείου την 22/6/12 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Καλεί την Αναπλ. Διοικήτρια να αποσύρει το υπ΄αριθ. 275/20.6.12 έγγραφο με το οποίο ζητά την υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου οργανισμού του Λοβέρδου.

2. Να ανασταλεί οποιαδήποτε συζήτηση έχει σχέση με τον οργανισμό του Νοσοκομείου, τόσο από το Συμβουλίου Διοίκησης όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ο.Ν.Κ. εφόσον:

α). Υπάρχει σχέδιο από την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής περί αποσύνδεσης του Νοσοκομείου μας από το Γ.Ο.Ν.Κ.

β). Έχει αλλάξει η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. και η νέα δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.

3. Καλεί τους υπηρεσιακούς παράγοντες αν και εφόσον συζητηθεί το θέμα να επιμείνουν στην κατάρτιση οργανισμού με 110 κλίνες ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο Νοσοκομείο να εφημερεύει και να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς.

4. Καλεί τους κατοίκους της περιοχής σε αγωνιστική ετοιμότητα για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων τους.

5. Η ως τώρα παρουσία της Αναπλ. Διοικήτριας μόνο ως επιβλαβής μπορεί να χαρακτηριστεί για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την καλούμε να παραιτηθεί αν συνεχίσει να προωθεί συμφέροντα που μόνο για το καλό του Νοσοκομείου δεν είναι.

Κοινοποίηση:

  • Αναπλ. Διοικήτρια Γ.Ν.Α. «Πατησίων»
  • Γρ. Υπουργού Υγείας.
  • Δήμος Αθηναίων.
  • Όμορους Δήμους.
  • Μ.Μ.Ε.
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
  • Πολιτικά Κόμματα.