‘Μένει’ ξανά από υλικά και τρόφιμα το Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ;

Τον κίνδυνο να ξεμείνει από τρόφιμα και άλλα αναγκαία υλικά για την λειτουργία του επισημαίνει με επείγον εγγραφό του το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομειο ΕΛΠΙΣ.

Είναι η δεύτερη φορά που το ζήτημα αυτό προκύπτει στο Νοσοκομείο μέσα σε λίγες μέρες. Πέρα από τα προβλήματα της χρηματοδότησης που μέχρι τώρα ήταν γνωστά φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τη στάση της Προέδρου του ΔΣ του Νοσοκομείου.

 Σύμφωνα με το έγγραφο του Σωματείου η Πρόεδρος του ΔΣ αρνείται να συνεδριάσει το ΔΣ του Νοσοκομείου παρά το γεγονός ότι το ζητούν με έγγραφό τους αρκετά μέλη του ΔΣ του Νοσοκομείου.

 Όπως προκύπτει από το έγγραφο του Σωματείου αν το ΔΣ δεν συνεδριάσει σε 4 μέρες λήγει η σύμβαση για την προμήθεια αρκετών ειδών σε τρόφιμα και υλικά με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου.

 Το έγγραφο του Σωματείου έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, την ΥΠΕ και το Δήμο Αθηναίων που ορίζει την πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου. Το ερώτημα είναι αν ακούει κανείς!


Δείτε το σχετικό έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  »Η ΕΛΠΙΣ»

τηλ. 213-2039120 εσωτ. 4120

Δημητσάνης 7 Αμπελόκηποι Τ.Κ 11522

Fax: 213-2039120 & email : unionelpis1@gmail.com

Αθήνα, ……………….

Αριθμ. Πρωτ. ……….

Προς

Πρόεδρο του Δ.Σ

του Νοσοκομείου »Η ΕΛΠΙΣ»

 

 

 

Εξαιρετικά Επείγον

 

Κοινοποίηση:

 

   – Υπουργείο Υγείας

 

– 1η ΥΠΕ Αττικής

 

  – Δήμο Αθηναίων

 

                        – Διοικητή Νοσοκομείου

 

  – ΠΟΕΔΗΝ

 

 

 

Θέμα: « Επιτακτική ανάγκη συνεδρίασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου »

 

Κα Πρόεδρε

 

Ως Σωματείο των εργαζομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι συμπληρώνεται ένας ολόκληρος μήνας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, στις 12 Ιουνίου και από τότε δεν έχει γίνει άλλη συνεδρίαση.

 

Παρά το υπ, αρ. 8368/28-6-12 έγγραφο των τακτικών μελών για σύγκλιση του Δ.Σ του Νοσοκομείου με αρκετά θέματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2690/99, όπου ρητά αναφέρεται ότι ‘‘Η σύγκληση του συλλογικού οργάνου προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα’’ συνεχίζετε προκλητικά να περιφρονείτε το ανωτέρω έγγραφο κατά παράβαση της αναφερόμενης διάταξης.   

 

Ως Σωματείο των εργαζομένων σας υπενθυμίζουμε, ότι ως πρόεδρος του Δ.Σ του Νοσοκομείου  έχετε υποχρεώσεις απέναντι στο Νοσοκομείο και τους ασθενείς και οφείλετε να διασφαλίζετε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και όχι την απορρύθμισή του.

 

Ως Σωματείο των εργαζομένων θεωρούμε ότι η συμπεριφορά σας οδηγεί σε διαλυτικά φαινόμενα και σοβαρές δυσλειτουργίες του Νοσοκομείου και για τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση και ολιγωρία πραγματοποίησης της συνεδρίασης, σας καθιστούμε υπεύθυνη για ότι δυσμενές συμβεί στο Νοσοκομείο.

 

Ως Σωματείο των εργαζομένων, σας καλούμε άμεσα να συνεδριάσετε ως Δ.Σ του Νοσοκομείου, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης αποφάσεων διενέργειας και κατακύρωσης εν εξελίξει διαγωνισμών ώστε να αντιμετωπιστούν επείγουσες λειτουργικές ανάγκες σ’ όλα τα επίπεδα λειτουργίας του νοσοκομείου και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες στους νοσηλευόμενους ( π.χ προϊόντα καθαρισμού, ασκών αίματος, προμήθεια και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, έγκριση εφημεριών ιατρών, προμήθεια ‘‘Hospital box’’, φρούτων και λαχανικών όπως επισημαίνεται στο υπ. αρ, πρωτ. 9054/10-7-12 έγγραφο του τμήματος διατροφής λήγει η σύμβαση στις 17/7/12 κ.α)

 

 

 

Για το Δ.Σ του Σωματείου

 

Ο Πρόεδρος

 

Παναρέτου Λευτέρης

Η Γενική Γραμματέας

 

Αλατσάκη Λαμπρινή

 

 

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  »Η ΕΛΠΙΣ»

τηλ. 213-2039120 εσωτ. 4120

Δημητσάνης 7 Αμπελόκηποι Τ.Κ 11522

Fax: 213-2039120 & email : unionelpis1@gmail.com

Αθήνα, ……………….

Αριθμ. Πρωτ. ……….

Προς

Πρόεδρο του Δ.Σ

του Νοσοκομείου »Η ΕΛΠΙΣ»

 

Εξαιρετικά Επείγον

Κοινοποίηση:

   – Υπουργείο Υγείας

– 1η ΥΠΕ Αττικής

  – Δήμο Αθηναίων

                        – Διοικητή Νοσοκομείου

  – ΠΟΕΔΗΝ

 

Θέμα: « Επιτακτική ανάγκη συνεδρίασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου »

Κα Πρόεδρε

Ως Σωματείο των εργαζομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι συμπληρώνεται ένας ολόκληρος μήνας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, στις 12 Ιουνίου και από τότε δεν έχει γίνει άλλη συνεδρίαση.

Παρά το υπ, αρ. 8368/28-6-12 έγγραφο των τακτικών μελών για σύγκλιση του Δ.Σ του Νοσοκομείου με αρκετά θέματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2690/99, όπου ρητά αναφέρεται ότι ‘‘Η σύγκληση του συλλογικού οργάνου προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα’’ συνεχίζετε προκλητικά να περιφρονείτε το ανωτέρω έγγραφο κατά παράβαση της αναφερόμενης διάταξης.   

Ως Σωματείο των εργαζομένων σας υπενθυμίζουμε, ότι ως πρόεδρος του Δ.Σ του Νοσοκομείου  έχετε υποχρεώσεις απέναντι στο Νοσοκομείο και τους ασθενείς και οφείλετε να διασφαλίζετε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και όχι την απορρύθμισή του.

Ως Σωματείο των εργαζομένων θεωρούμε ότι η συμπεριφορά σας οδηγεί σε διαλυτικά φαινόμενα και σοβαρές δυσλειτουργίες του Νοσοκομείου και για τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση και ολιγωρία πραγματοποίησης της συνεδρίασης, σας καθιστούμε υπεύθυνη για ότι δυσμενές συμβεί στο Νοσοκομείο.

Ως Σωματείο των εργαζομένων, σας καλούμε άμεσα να συνεδριάσετε ως Δ.Σ του Νοσοκομείου, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης αποφάσεων διενέργειας και κατακύρωσης εν εξελίξει διαγωνισμών ώστε να αντιμετωπιστούν επείγουσες λειτουργικές ανάγκες σ’ όλα τα επίπεδα λειτουργίας του νοσοκομείου και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες στους νοσηλευόμενους ( π.χ προϊόντα καθαρισμού, ασκών αίματος, προμήθεια και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, έγκριση εφημεριών ιατρών, προμήθεια ‘‘Hospital box’’, φρούτων και λαχανικών όπως επισημαίνεται στο υπ. αρ, πρωτ. 9054/10-7-12 έγγραφο του τμήματος διατροφής λήγει η σύμβαση στις 17/7/12 κ.α)

 

Για το Δ.Σ του Σωματείου

Ο Πρόεδρος

 

Παναρέτου Λευτέρης

Η Γενική Γραμματέας

 

Αλατσάκη Λαμπρινή