Σε σκληρή μνημονιακή «γραμμή» η συνέντευξη Σαλμά για τον ΕΟΠΥΥ

 Ο κ. Σαλμάς έδωσε μια «ενδιαφέρουσα» συνέντευξη στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ της Κυριακής» 26/8/2012 και αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ.

 Η συνέντευξη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί μέσω των λεγομένων του κ. Σαλμά διαφαίνεται και η γραμμή που θα ακολουθήσει το Υπ. Υγείας προκειμένου να «αντιμετωπίσει» τα προβλήματα του καταρρέοντος οργανισμού.

 Στην προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουμε τα πιο σημαντικά σημεία της συνέντευξης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια για τα όσα λέει αλλά και όσα «δεν λέει» ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.

 Από την συνέντευξη του κ. Σαλμά λείπει παντελώς η αναφορά για οικονομική στήριξη του ΕΟΠΥΥ που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποτέλεσε το βασικό άξονα διεκδικήσεων από εργατικά σωματεία, συλλόγους χρηστών, παρόχους υπηρεσιών του οργανισμού και κοινωνικούς φορείς. Είναι βεβαίως «απόλυτα λογικό» από τη στιγμή που η ελληνική πολιτική τρόικα σε πλήρη συνεννόηση και συμφωνία με την ξένη έχουν συμφωνήσει όχι μόνο να μην στηρίξουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αλλά και να το οδηγήσουν σε υποβάθμιση, συρρίκνωση και διάλυση.

  1. Ο κ. Σαλμάς στην προσπάθεια να συγκαλύψει τις ευθύνες που προκύπτουν από την πολιτική της συγκυβέρνησης, πολιτική που οδηγεί σε στάση πληρωμών τον ΕΟΠΥΥ, εκτοξεύει απειλές κατά πάντων.
  2. Οι επαναδιαπραγματεύσεις που προτείνει ο κ. Σαλμάς με τους λεγόμενους παρόχους έχει μοναδικό στόχο στο χώρο να μείνουν μόνο τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που θα απορροφήσουν ότι έχει απομείνει από το «κουφάρι» του ΕΟΠΥΥ.
  3. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς του κ. Σαλμά στις δομές του ΕΟΠΥΥ, που σήμερα βρίσκονται υπό διάλυση, δείχνει ότι το μαύρο μέτωπο ΝΔ- ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ έχει αποφασίσει να κατεδαφίσει και τα ίχνη πρωτοβάθμιας φροντίδας που προϋπήρχε, προκειμένου η ΠΦΥ να παραδοθεί πλήρως στον μεγάλο ιδιωτικό τομέα.
  4. Τέλος οι διαβεβαιώσεις του κ. Σαλμά ότι δεν θα αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις εξετάσεις, έχουν τόση αξιοπιστία όση και η αρχική αντιμνημονιακή ρητορεία της ΝΔ.

 

Δείτε τη συνέντευξη του Αν Υπουργού Υγείας στον Τύπο της Κυριακής.


– Ποια είναι τα λάθη που έγιναν κατά την έναρξη λειτουργίας χου ΕΟΠΥΥ και που οδήγησαν στα σημερινά προβλήματα υποχρηματοδότησής του;

– Οι περιοριστικές συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας καθιστούν το εγχείρημα της δημιουργίας ενός μεγάλου ασφαλιστικού φορέα υγείας δυσχερές και πολύπλοκο, δεδομένης της αύξησης του φορτίου νοσηρότητας αλλά και της δραματικής μείωσης των εισροών, η οποία προκαλεί χρηματοδοτικό έμφραγμα . Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ με τη μορφή δημόσιου μονοψωνίου θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη απάντηση, αλλά η μονοπωλιακή κυριαρχία της πλευράς της προσφοράς είναι αμφισβητούμενο. Πρόβλημα επίσης αποτελεί η απουσία ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των προμηθευτών. Στην πραγματικότητα ο ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν ένας μεσολαβητικός μηχανισμός είσπραξης εσόδων και απόδοσης πληρωμών που ασκείται ανεπιτυχώς και δεν έχει χαρακτηριστικά Οργανισμού ο οποίος ασκεί ασφαλιστική πολιτική με κριτήρια την ιατρική αποτελεσματικότητα, την οικονομική αποδοτικότητα και την κοινωνική ισότητα. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε σήμερα. Η χρηματοδοτική εμπλοκή του ΕΟΠΥΥ σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες πολιτικές έχει δημιουργήσει μείζονα κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ του Οργανισμού και των επαγγελματιών Υγείας (ιατρών, φαρμακοποιών), πάντως, στην των εξωτερικών προμηθευτών του (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια) και των πολιτών.

 

– Υπάρχει σχέδιο διάσωσης του ΕΟΠΥΥ και ποια μέτρα περιλαμβάνει;

– Είναι έτοιμο το πλάνο που περιλαμβάνει 80 μέτρα για την εξυγίανση και την καλύτερη απόδοση του Οργανισμού. Θα σας τα ανακοινώσω σύντομα λεπτομερώς. Αφορά, Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός λειτουργεί σαν ένας μεσολαβητικός μηχανισμός είσπραξης εσόδων και απόδοσης πληρωμών που ασκείται ανεπιτυχώς ανασυγκρότηση επαναπροσδιορισμό των πολιτικών του, που είναι μια υπόθεση αναγκαία και επείγουσα προς τρεις κατευθύνσεις:

(α) τη διευκρίνιση των σχέσεων με τις υπηρεσίες Υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

(β) την εισαγωγή τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης και επίτευξης της αποδοτικότητας και

(γ) τη διεύρυνση και σταθεροποίηση της χρηματοδοτικής βάσης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, άμεσα θα εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητάς του. Θα ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο θα διαπραγματεύεται και θα συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους Υγείας. Θα ξεκινήσουν άμεσα πρωτοβουλίες όπου οι τιμές των υπηρεσιών που αγοράζει ο ΕΟΠΥΥ θα καθορίζονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των τιμών και κατά συνέπεια των δαπανών του. Επίσης θα νομοθετήσουμε την απευθείας κατάθεση των εισφορών για την Υγεία από τους ασφαλισμένους σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ. Θα εμπλακεί ο Οργανισμός πιο ενεργά στη φαρμακευτική πολιτική προκειμένου να περιοριστεί η φαρμακευτική δαπάνη αλλά και να ρυθμιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

 

– Με τις επικείμενες κινητοποιήσεις φαρμακοποιών και γιατρών τι σκοπεύετε να κάνετε;

– Δεν θα γίνουν. Η προσέλευση των γιατρών για την υπογραφή της σύμβασης τις προηγούμενες ημέρες βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις δηλώσεις των συνδικαλιστών για κινητοποιήσεις. Για τους φαρμακοποιούς υπάρχει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί μια για πάντα η νοσηρή κατάσταση.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Πρώτα θα μειώσουμε το κέρδος των παρόχων.

 

– Πρέπει να περιμένουμε νέες περικοπές στην πρωτοβάθμια Υγεία και το φάρμακο Υπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις προς την Τρόικα;

– Η μάχη που σας προανέφερα αφορά στην προτεραιότητά μας να μειώσουμε πρώτα το κέρδος των παρόχων προκειμένου να προστατεύσουμε τον πυρήνα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Διαχειριζόμαστε τον ιδρώτα των εργαζομένων και θα τον σεβαστούμε.

 

– Άρα δεν υπάρχει σκέψη για περισσότερα μέτρα που θα αγγίζουν άμεσα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών;

– Όχι, αν λειτουργήσουν αυτά που προηγούνται και σας ανέφερα. Προσδοκούμε τα μέτρα που παίρνουμε να αποδώσουν.

 

– Έχουν εκφραστεί σκέψεις στο υπουργείο για αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων σε εξετάσεις και φάρμακα;

– Όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να περιορίσεις τις δαπάνες. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έκανα προσωπικά για τη μείωση του κόστους των αντιδραστηρίων για το μοριακό έλεγχο του αίματος και για το υπόλοιπο της σύμβασης ήταν έκπτωση 10% και 20.000 δωρεάν αντιδραστήρια για τον έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πέρσι ξοδεύτηκαν πάνω από 2 εκατ. ευρώ για τον έλεγχο του αίματος για τον ίδιο ιό και φέτος… μηδέν παρότι είχε αποφασιστεί ανάθεση ύψους 1 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όποιος θέλει ας έρθει αύριο να διακόψει τη σύμβασή του

 

– Για ποιο λόγο επιλέγεται να πληρώνονται οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους το κονδύλι φτάνει τα 240 εκατ. ευρώ μηνιαίως, ενώ δεν πληρώνονται περιοδικά οι κλινικοί και εργαστηριακοί γιατροί που δικαιούνται μηνιαίως πολύ λιγότερα;

– Αυτό οφείλεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν αστοχίες. Συγκεκριμένα, νόμος συνδέει την προθεσμία πληρωμής των φαρμακοποιών με το ποσοστό κέρδους τους. Επομένως, εάν δεν πληρωθούν σε 45 ημέρες, ο ΕΟΠΥΥ χάνει περίπου 5 εκατ. ευρώ το μήνα. Αυτό θα αλλάξει στο προσεχές διάστημα… Με αφορμή όμως την ερώτησή σας, θα σχολιάσω ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στις απειλές των συμβεβλημένων παρόχων Υγείας με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός έχει προβλήματα στις πληρωμές για τους λόγους που προανέφερα. Αυτό το ξέρουν οι κλινικές, τα διαγνωστικά, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί. Όποιος θέλει συμβάλλεται με τον Οργανισμό. Δεν παρακαλέσαμε κανέναν. Και όποιος θέλει μπορεί αύριο να έρθει και να κάνει αίτηση να διακόψει τη σύμβασή του. Όποιος δεν έρθει σημαίνει ότι αποδέχεται τη δυσκολία εξόφλησης των τιμολογίων. Επομένως ας μην ξανασυζητήσουμε για κινητοποιήσεις. Είμαι ξεκάθαρος. Ειδικά για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ανακοίνωσα ότι αυτή την εβδομάδα υπογράφονται με εντολή μου οι συμβάσεις που εκκρεμούσαν από τον Ιανουάριο και ανακοίνωσα ότι οι επισκέψεις τους θα πληρώνονται μέχρι τις 15 του μεθεπόμενου μήνα.