Με αυτά τα μέτρα θέλουν να μας τελειώσουν, θα τους αφήσουμε;

Σύμφωνα με την τελική πρόταση την οποία παρέδωσε το υπουργείο Οικονομικών στα κόμματα που μετέχουν στη κυβέρνηση το σύνολο των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 11,85 δισ. ευρώ με το μεγαλύτερο «μαχαίρι» να πέφτει στις συντάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πακέτο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

-Περικοπή δώρων σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις (2,2 δισ. ευρώ).

-Μειώσεις για συντάξεις (άθροισμα κύριας και επικουρικής) άνω των 1.000 ευρώ (640 εκατ. ευρώ)

-Μειώσεις εφάπαξ (613 εκατ. ευρώ)

-Περικοπές στις συντάξεις στρατιωτικών – αστυνομικών λόγω κατάργησης αυτόματης μισθολογικής προαγωγής (300 εκατ. ευρώ).

-Ανώτατο όριο τα 720 για τις συντάξεις ανύπαντρων θυγατέρων (39 εκατ. ευρώ)

-Περικοπές σε συντάξεις λόγω της μείωσης των ειδικών μισθολογίων (400 εκατ. ευρώ).

-Αύξηση των ελαχίστων αναγκαίων ενσήμων από 4.500 σε 6.000 προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα ελάχιστης πλήρους σύνταξης (30 εκατ. ευρώ)

-Μειώσεις 360 εκατ. ευρώ στα ειδικά μισθολόγια.

-Ενιαίο μισθολόγιο σε ΔΕΚΟ (75 εκατ. ευρώ)

-Μείωση δώρων δημοσίων υπαλλήλων (339 εκατ. ευρώ).

-Ψαλίδι 272 εκατ. στα αναπηρικά επιδόματα και 352 εκατ. ευρώ στα οικογενειακά επιδόματα.

-ΕΚΑΣ μόνο στους άνω των 65 ετών (114 εκατ. ευρώ).

-Κατάργηση ειδικών επιδομάτων ανεργίας και εποχικών επιδομάτων (80 εκατ. ευρώ).

πηγή: Ημερησία 30-8-2012


Δημοσιεύουμε ταυτόχρονα το βασικό σενάριο για τα μέτρα κοστολογημένα σε εκατ. ευρω που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα in.gr

 


Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δις ευρώ

 

 Μέτρα και περικοπές σε εκατ ευρώ για το 2013- 2014

 


1 Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα 2.045

 

25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ 1.000

 

25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες 250

 

Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ 300

 

Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών 375

 

Πλήρης εφαρμογή του σύζευξις 35

 

Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών 47

 

50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων 21

 

Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων 17

 

2 Τοπική Αυτοδοίκηση 580

 

Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ 100

 

Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση 112

 

Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων 63

 

Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή 45

 

Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών 25

 

Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων 12

 

Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες 15

 

Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας 8

 

Αύξηση εσόδων 200

 

3 Μισθοί 1.460

 

Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12% 360

 

Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) 269

 

Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων 320

 

Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία 160

 

Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία 159

 

Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση 123

 

Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ 69

 

4 Συντάξεις 3.504

 

Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν 2.319

 

Εξορθολογισμός εφάπαξ 304

 

Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών 300

 

Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους 346

 

Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια 205

 

Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων για την βασική σύνταξη από 4.500 στα 6.000 30

 

5 Κοινωνικά επιδόματα 1.264

 

Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων 425

 

Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας 302

 

Μείωση φοροαπαλλαγών 200

 

Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας 95

 

Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους 74

 

ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών 67

 

περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια 52

 

Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας 40

 

Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας 39

 

Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς 50

 

Εισαγωγή στήριξης ανεργίας -35

 

Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ -25

 

Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος -20

 

6 Υγεία 1.471

 

Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη 920

 

Εισαγωγή – αύξηση συμμετοχής ασθενούς 120

 

Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ 245

 

Μείωση δαπανών νοσοκομείων 86

 

Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ 100

 

7 Αμυνα 517

 

Ακύρωση νέων συμβάσεων 437

 

Κλείσιμο στρατοπέδων 32

 

30% μείωση των εισαγωγών σε ακαδημίες και των αξιωματούχων 13

 

Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες 35

 

8 Παιδεία 377

 

Μείωση καταναλωτικών δαπανών 50

 

Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ 23

 

Μείωση στις προμήθειες σχολείων 18

 

Συγχώνευση των εποπευόμενων μονάδων 137

 

Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές 36

 

Μείωση προσωπικού σε ΑΕΠ και ΤΕΙ 13

 

Μείωση των μεταβιβάσεων για καλλιτεχνικές και μουσικές μονάδες 100

 

9 Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ 332

 

Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ 286

 

Πώληση ζημιογώνων περιφερειακών δραστηριοτήτων 5

 

Αύξηση εσόδων 41

 

10 Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 100

 

Αύξηση αμοιβής για αγωγές 100