Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ*

Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι σήμερα.

Πρώτα, παρατίθεται ο πίνακας Α με τους 17 νόμους που περιέχουν ρυθμίσεις με ασφαλιστικό περιεχόμενο από το Μάϊο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2012.

Έπειτα, η κωδικοποίηση Β παρουσιάζει (ανά νόμο, με χρονολογική σειρά και σε τίτλους) τις σημαντικότερες αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Στους νόμους παρεμβάλλονται ως πίνακες οι προβλέψεις του 1ου Μνημονίου, του ΜΠΔΣ και του 2ου Μνημονίου.

Στο τρίτο μέρος, η κωδικοποίηση Γ επιχειρεί να παρουσιάσει ανά επιμέρους αντικείμενο τις αλλαγές, αν και ο διαχωρισμός ανά τομέα παρέμβασης είναι σε κάποια σημεία σχηματικός.

(Ολόκληρο το κείμενο εδώ)