Απόφαση κατανομής πρόσθετων αμοιβών στο μη ιατρικό προσωπικό μηνός Ιουλίου για τα Νοσοκομεία

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κατανομή κονδυλίων για τον μήνα Ιούλιο 2012 για την αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών (εξαιρέσιμες, ημέρες, νυκτερινών, υπερωριών) για το πάσης φύσης προσωπικού (εκτός ιατρών) για τα Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Είναι προφανές ότι τα κονδύλια που αναφέρονται στην απόφαση έχουν υποστεί από το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες μειώσεις με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν τις ανάγκες που απαιτούνται στα Νοσοκομεία. Ταυτόχρονα υπάρχει μια ιδιότυπη στάση πληρωμών αφού στα περισσότερα νοσοκομεία οφείλονται πρόσθετες αμοιβές για αρκετούς μήνες, ενώ σε ορισμένα και αμοιβές από τον προηγούμενο χρόνο.

Δείτε την απόφαση εδώ.