Τριμελής ΕΙΝΑΠ Νοσοκομείου Πατησίων: Αυθαίρετες αλλαγές του προγράμματος εφημεριών

Παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν. Πατησίων όσον αφορά την κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών.

Φαίνεται ότι η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του ΓΝ Πατησίων Βαρβάρα Μαΐσογλου έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει σε επίπεδο αυθαιρεσίας και επικινδυνότητας όλους τους ομολόγους της, όσον αφορά το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου.

Ενώ λοιπόν γνωρίζει ότι η κατάρτιση του προγράμματος πρέπει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την κοινή λογική, να εξασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου ακολουθώντας τα εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Συμβούλιο προγράμματα εφημεριών, η ίδια πράττει ακριβώς το αντίθετο.

Με αυθαίρετο τρόπο (αυθημερόν ) και χωρίς καμιά προηγούμενη ειδοποίηση των ιατρών τροποποιεί τα εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Συμβούλιο προγράμματα εφημέρευσης.
Έτσι την Κυριακή 14/10/2012 στο Παθολογικό τμήμα εφημέρευσαν σε ενεργό εφημερία 2 ειδικευόμενοι ιατροί χωρίς ταυτόχρονη εφημερία ειδικευμένου ιατρού αφού την τελευταία στιγμή διαγράφηκε από το πρόγραμμα η εφημερία ετοιμότητας του ειδικευμένου Παθολόγου. Όπως είναι γνωστό απαγορεύεται να βρίσκεται σε εφημερία ειδικευόμενος ιατρός χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει σε εφημερία και ειδικευμένος.

Επιπλέον στο Οφθαλμολογικό Τμήμα τις ημέρες που το νοσοκομείο δεν εφημερεύει υπάρχει σε εφημερία ειδικευόμενος ιατρός χωρίς την ταυτόχρονη εφημέρευση και ειδικευμένου Οφθαλμιάτρου.

Επίσης η Αναπληρώτρια Διοικήτρια από τον Ιούλιο του 2012 τροποποιεί αυθαιρέτως τα προγράμματα εφημεριών του Ακτινολογικού τμήματος παρότι αυτά έχουν εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα 15 ημέρες το μήνα το τμήμα να μένει ακάλυπτο από ειδικευόμενο ιατρό και τεχνολόγο, ο δε Συντονιστής Διευθυντής του Τμήματος και Διευθυντής του Εργαστηριακού Τομέα να τίθεται αυθαιρέτως σε εφημερία.

Τελευταίο της κατόρθωμα, η αυθαίρετη και αιφνιδιαστική τροποποίηση του προγράμματος εφημεριών του Χειρουργικού Τμήματος όπου την Τρίτη 16 και την Πέμπτη 18/10/2012, ημέρες όπου το Νοσοκομείο πραγματοποιούσε από 08:00 έως 14:30 εφημερία πόλεως και υπήρχε πιθανότητα επείγοντος χειρουργείου μετά τη λήξη της εφημερίας όπως συχνά συμβαίνει, διέγραψε από το πρόγραμμα τον ένα από τους δύο ευρισκόμενους σε εφημερία ετοιμότητας Χειρουργούς. Αν λοιπόν προέκυπτε ανάγκη επείγουσας λαπαροτομίας για περιτονίτιδα ή ειλεό, αυτή έπρεπε κατά την Αναπληρώτρια Διοικήτρια να πραγματοποιηθεί από 2 μόνο ιατρούς, έναν σε εφημερία ετοιμότητας Χειρουργό και έναν σε ενεργό εφημερία ειδικευόμενο.

Προειδοποιούμε την Αναπληρώτρια Διοικήτρια ότι οι πράξεις της μπορούν εύκολα να την οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς σε κίνδυνο και καλούμε τους προϊσταμένους της να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους.

Η Τριμελής Επιτροπή Ιατρών της ΕΙΝΑΠ του Γ.Ν. Πατησίων