Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιμία: Απαράδεκτες περικόπές περιέχει ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται προς δημοσίευση στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε άρθρο του νέου Κανονισμού ως προς το Υγειονομικό Υλικό, έχει προστεθεί παράγραφος που καθορίζει εισοδηματικά κριτήρια για μια μεγάλη ομάδα πασχόντων από χρόνιες παθήσεις για την χορήγηση υλικών.

Σημείωση: Δεν έχουμε εξετάσει διεξοδικότερα τα άλλα άρθρα του Κανονισμού. Η παρατήρηση μας αφορά μόνο την συγκεκριμένη παράγραφο για το Υγειονομικό Υλικό, δεν αφορά την δική μας πάθηση, αλλά πιστεύουμε ότι είναι και η πιο εγκληματική, εναντίον των συμφερόντων όλων των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις.

3 Νοεμβρίου 2011 – Αρχικός Κανονισμός

Με την ΚΥΑ Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ Β΄2456) καθορίζεται ο Ενιαίος Κανονισμός παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

11 Απριλίου 2012 – Πρώτη τροποποίηση

Με την ΚΥΑ Αριθ. Φ.90380/5383/738 γίνεται τροποποίηση

της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 ( ΦΕΚ Β΄ 2456) ΚΥΑ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Σ’ αυτή την τροποποίηση υπήρχε παράγραφος για την μη συμμετοχή των ασφαλισμένων για το Υγειονομικό Υλικό ως εξής:

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:

Α. οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Β. οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι υποβληθέντες σε

μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι ΗIV θετικοί ασθενείς.

 

Οκτώβριος 2012 – Νέα Τροποποίηση

Αυτή την στιγμή βρίσκεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης νέα τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνει την εξής παράγραφο ως προς το Υγειονομικό υλικό που αφορά χρόνιες παθήσεις:

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:

Α. οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό που σχετίζεται με την πάθησή

τους από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Β. Οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε

συνεχή θεραπεία υποκατάστασης, ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι

πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά

πλάκας, αυτοί που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, καθώς και

οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών, ή ρευστών οργάνων και οι ΗIV

θετικοί ασθενείς, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ποσό το οποίο

καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Εισοδηματικά κριτήρια

Προσέξτε την τελευταία προσθήκη, που δεν υπήρχε στον προηγούμενο Κανονισμό:

“…εφόσον το εισόδημα τους δεν υπερβαίνει ποσό το οποίο καθορίζεται με απόφαση

του Δ.Σ. του οργανισμού.”

Δηλαδή, για μια ομάδα πασχόντων από χρόνιες παθήσεις καθορίζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο Μνημόνιο είναι ήδη γεγονός και με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού θα καθοριστούν εισοδηματικά κριτήρια και οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις θα πληρώνουν τα υλικά για την πάθηση τους.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Όλοι πρέπει να κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο για να σταματήσει αυτός ο νέος Μνημονιακός Κανονισμός. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να περάσουν.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

31 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ