2500 συνταξιοδοτήσεις, μηδενικές προσλήψεις στα Νοσοκομεία από την αρχή του χρόνου

Η δραματική μείωση των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία αποτυπώνεται περίτρανα στα στοιχεία που δημοσιοποιεί το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάθε μήνα για τις αποχωρήσεις και προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο και βεβαίως και στα Νοσοκομεία.

Από τα στοιχεία του τελευταίου χρόνου (Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2012) προκύπτει ότι μέσα σε 8 μήνες τα Νοσοκομεία έχουν χάσει πάνω από 2500 εργαζόμενους, λόγω συνταξιοδότησης.

Ακόμα και οι ελάχιστες προσλήψεις ουσιαστικά αφορούν έκτακτο προσωπικό που μετά το τέλος της σύμβασης θα αποχωρήσει από τα Νοσοκομεία.

Δείτε τα στοιχεία με βάση της ανακοινώσεις του Υπουργείο.

Μήνας

Συνταξιοδότηση

Προσλήψεις

Μετατάξεις

Μείωση

Φεβρουάριος

175

18

3

154

Μάρτιος

249

24

4

221

Απρίλιος

298

34

21

243

Μαίος

497

5

0

492

Ιούνιος

361

7

1

353

Αύγουστος

349

0

0

349

Σεπτέμβριος

287

7

0

280

Οκτώβριος

291

0

0

291

Σύνολο

2507

95

29

2383