»Σφαγή» στα κονδύλια για νυκτερινά, Κυριακές, εφημερίες

Άγριες περικοπές στα κονδύλια των πιστώσεων  του προϋπολογισμού για το 2013 του υπουργείου Υγείας  για αποζημίωση της εργασίας των υγειονομικών (μη ιατρικού προσωπικού)  κατά τις νύχτες , τις αργίες και τις εξαιρέσιμες, καθώς και των πιστώσεων για την αποζημίωση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ.

Σας τις παρουσιάζουμε σε πίνακες

 

 

                              προϋπολογισμός 2012

 

0511

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

37.419.500,00 €

 

0512

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες

75.000.000,00  €

 

0562

Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ

370.000.000,00 €

 

 

                               προϋπολογισμός   2013

 

0511

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

19.162.648,00 €

 

0512

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες

38.710.644,00 €

 

0562

Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.

284.037.415,00 €

 

 

                Διαφορές προϋπολογισμού 2013 σε σχέση με 2012

 

κωδικός

Πρόσθετη εργασία

Μείωση 2013 σε σχέση με 2012

Ποσοστό 2013 σε σχέση με 2012

0511

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

-18.256.852  €

51,21%

 

0512

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες

-36.289.356 €

51,61%

0562

Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ

-85.962.585 €

76,76%

– Αναδημοσίευση από την Αγωνιστική Παρέμβαση Νοσοκομείου Πρέβεζας