Νέα περικοπή στα κονδύλια για πρόσθετες αμοιβές με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύσαμε την έγκριση των κονδυλίων για νυκτερινά, Κυριακές, αργίες και υπερωρίες για το 2013. Είχαμε τονίσει τότε ότι υπήρχε δραματική μείωση των κονδυλίων για το 2013 που προσέγγιζε το 49% σε σχέση με την αρχική έγκριση του 2012.

Όμως όπως προκύπτει από νεώτερη απόφαση του Υπ. Υγείας που τροποποιεί την προηγούμενη και εκδόθηκε στις 13-12-2012 το υπουργείο δεν αρκέστηκε σε αυτές τις περικοπές. Αντίθετα προχωρά σε νέα μείωση τόσο στο ποσό του κονδυλίου για νυκτερινά Κυριακές και αργίες κατά ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου ενώ μειώνει δραματικά και το κονδύλιο για υπερωρίες κατά 7 εκατομμύρια περίπου.

 

Με αυτά και σε συνδυασμό με την έλλειψη χρημάτων για τα λειτουργικά έξοδα των Νοσοκομείων είναι σίγουρο ότι πλέον δεν θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα για να αναστείλουν λειτουργίες και τελικά να βάλουν λουκέτο. Όσο για τα δεδουλευμένα του προσωπικού ούτε λόγος. Αν σήμερα υπάρχουν καθυστερήσεις μερικών μηνών αύριο είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν θα μπορεί να πληρωθεί.

Η ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής γίνεται πλέον μονόδρομος.

 

Δείτε από τον πινάκα που ακολουθεί τις περικοπές που έχουν γίνει στα κονδύλια των πρόσθετων αμοιβών.

 

κωδ

Αιτιολογία

2012

2013

Μείωση 12/13

0511

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

37.419.500

 

12.054.805 €

68%

0512

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες

75.000.000

37.370.392  €

51%