Τελικά η Ενωτική Κίνηση εκλέγει εκπρόσωπο στο υπηρεσιακό της 2ης ΥΠΕ

Είχαμε απισημανει σε προηγούμενο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας ότι η 2η ΥΠΕ είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση λάθος αποτελεσμάτων για τις εκλογές στο πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αφού έκανε άθροιση των σταυρών και όχι των ψηφοδελτίων. 

Άπό την σημερινή ανακοίνωση της ΥΠΕ (21-12-12) προκύπτει ότι τελικά τον δεύτερο εκπρόσωπο τον εκλέγει η Ενωτική Κίνηση (συνδυασμός που στηρίχθηκε από την Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών και το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Ριζοσπαστικής Αριστεράς) λαο και όχι η Αγωνιστική Συσπείρωση που στηρίχθηκε από το ΠΑΜΕ όπως αρχικά είχε ανακοινώσει η 2η ΥΠΕ. Τον άλλο εκπρόσωπο εκλέγει η ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ).

 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗ.ΣΥ.) (960) εννιακόσιοι εξήντα ψήφοι

ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ (328) τριακόσιοι είκοσι οχτώ ψήφοι

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (στηρίζεται από το Π.Α.ΜΕ.) (566) πεντακόσιοι εξήντα έξι ψήφοι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Β’ ΔΥΠΕ (575) πεντακόσιοι εβδομήντα πέντα ψήφοι

ΧΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (40) σαράντα ψήφοι

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (259) διακόσιοι πενήντα εννέα ψήφοι

 

1. Από τον Συνδιασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗ.ΣΥ)», με (960) εννιακόσια εξήντα ψήφους (ψηφοδέλτια) εκλέγονται:

Τακτικό Μέλος:

Κατωπόδη Αθανασία του Δημητρίου με (254) διακόσιους πενήντα τέσσερις σταυρούς

 

Αναπληρωματικό Μέλος:

Χριστοπούλου Μαρία του Αθανασίου με (161) εκατόν εξήντα ένα σταυρούς.

2.

Από τον Συνδιασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Β’ ΔΥΠΕ» με

(575) πεντακόσιοι εβδομήντα πέντα ψήφους (ψηφοδέλτια)»

εκλέγονται:

Τακτικό Μέλος:

Κουτσοβίλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με (123) εκατόν είκοσι τρείς σταυρούς

 

Αναπληρωματικό Μέλος:

 

Λοϊζου Κατερίνα του Ιωάννη με (90) ενενήντα σταυρούς